‎Vi bygger morgendagens næringsliv

Hva vi gjør

Investinor AS er et investeringsselskap. Sammen med gründere, entreprenører og andre investorer gjør vi utvalgte lovende bedrifter verdensledende.

Les mer om hva vi gjør

Nøkkeltall

8 mrd

Forvaltningskapital ~NOK 8 mrd

92

Investeringer i 92 porteføljeselskaper

57

Investeringer i over 57 fond og kapitalforvaltere

60

>60 medinvestorer i porteføljen

27 mrd

Investert totalt ~NOK 27 mrd sammen med partnere

33 %

Stått for 1/3 av alle VC investeringer i Norge de siste 10 årene

Kontakt oss