‎Vi bygger morgendagens næringsliv

Hva vi gjør

Investinor AS er et investeringsselskap. Sammen med gründere, entreprenører og andre investorer gjør vi utvalgte lovende bedrifter verdensledende.

Les mer om hva vi gjør

Nøkkeltall

8 mrd

Forvaltningskapital ~NOK 8 mrd

79

Investeringer i 79 porteføljeselskaper

45

Investeringer i over 45 fond og kapitalforvaltere

60

>60 medinvestorer i porteføljen

27 mrd

Investert totalt ~NOK 27 mrd sammen med partnere

33 %

Stått for 1/3 av alle VC investeringer i Norge de siste 10 årene

Kontakt oss