Investeringer

Investinor er en katalysator for de investeringene som kreves i omstillingen til morgendagens næringsliv. Investeringskriteriene våre er tuftet på kunnskap om hva som bidrar til bærekraftig utvikling og lønnsom vekst på lang sikt.

Slik investerer vi i ulike faser

Pre-Såkorn

Pre-såkornkapital er en initial investering. De færreste selskaper har oppnådd omsetning før de henter finansiering i form av pre-såkorn. Formålet er å bidra til at selskapet får økonomisk mulighet til å utvikle en idé til et produkt eller en tjeneste, som videre kan testes på markedet. Ofte er dette første instans for et oppstartsselskap til å hente investorkapital.

Såkorn

Såkornkapital kan være første kapitalinnhenting for et selskap, dersom det ikke har hentet pre-såkornkapital. Ofte har selskapet nå utviklet et såkalt Minimum Viable Product (MVP), og oppnådd noe omsetning. Formålet er å bidra til produkt- og forretningsutvikling, slik at selskapet enten får testet sitt MVP videre, eller entret markedet.

Venture

Venturekapital retter seg mot selskaper som er i vekstfasen og som trenger ekstern kapital til videre vekst og utvikling. Det innebærer at selskapene ofte har fått positive tilbakemeldinger på sitt produkt i markedet, har oppnådd vesentlig omsetning, og ser et videre vekstpotensial. Ofte vil finansieringsrunder som Serie A og Serie B falle under venturefasen.

Ekspansjon

Ekspansjonskapital retter seg mot selskaper som som har
vesentlig redusert markeds- og produktrisiko sammenlignet med
ventureselskap.

Pre-såkornkapital er en initial investering. De færreste selskaper har oppnådd omsetning før de henter finansiering i form av pre-såkorn. Formålet er å bidra til at selskapet får økonomisk mulighet til å utvikle en idé til et produkt eller en tjeneste, som videre kan testes på markedet. Ofte er dette første instans for et oppstartsselskap til å hente investorkapital.

Såkornkapital kan være første kapitalinnhenting for et selskap, dersom det ikke har hentet pre-såkornkapital. Ofte har selskapet nå utviklet et såkalt Minimum Viable Product (MVP), og oppnådd noe omsetning. Formålet er å bidra til produkt- og forretningsutvikling, slik at selskapet enten får testet sitt MVP videre, eller entret markedet.

Venturekapital retter seg mot selskaper som er i vekstfasen og som trenger ekstern kapital til videre vekst og utvikling. Det innebærer at selskapene ofte har fått positive tilbakemeldinger på sitt produkt i markedet, har oppnådd vesentlig omsetning, og ser et videre vekstpotensial. Ofte vil finansieringsrunder som Serie A og Serie B falle under venturefasen.

Ekspansjonskapital retter seg mot selskaper som som har
vesentlig redusert markeds- og produktrisiko sammenlignet med
ventureselskap.

Kontakt oss

  • Dersom din henvendelse gjelder et investeringscase kan du benytte følgende kontaktskjema.
    Trykk her for andre henvendelser. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig!

     

Industrielle rådgivere

Kontakt oss