Om Investinor

Investinor AS er et investeringsselskap. Sammen med gründere, entreprenører og andre investorer gjør vi utvalgte lovende bedrifter verdensledende.

Investinor investerer risikokapital i noen av de mest lovende selskapene i sitt marked. Investinor kan gjøre direkte investeringer i selskaper, investere i såkorn- og venturefond, matche-investere sammen med private investorer i såkorn- og venturefaseselskap, samt gjøre pre-såkorninvesteringer i fond eller via matching. Investinor forvalter statens interesser i såkornfond- og presåkornordningen. Vi har forvaltningsansvar for Såkorninvest-Midt Norge AS og Investinor Nord Norge AS.

  • Ledige stillinger

    Vi har dessverre ingen ledige stillinger i Investinor for øyeblikket.

  • Åpenhetsloven

    Investinor omfattes av åpenhetsloven. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og pålegger virksomheten en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Loven pålegger også virksomheten en informasjonsplikt, og du kan derfor be oss redegjøre for arbeidet vi gjør med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten vår. Henvendelser om dette kan sendes per e-post til post@investinor.no. Innen 30.juni hvert år vil vi offentliggjøre og oppdatere vår redegjørelse for gjennomførte aktsomhetsvurderinger.

    Les mer:

    Åpenhetsrapport 2023

Kontakt oss