Arctic Securities: – Investinor avgjørende for poLight-emisjonen

Publisert: 20.04.2020

Emisjonen i poLight er en av de første kapitalinnhentingene som gjennomføres siden korona-utbruddet. I et intervju med Finansavisen forteller tilretteleggeren Arctic Securities om viktigheten av Investinors rolle.

-Forhåndstegningen fra Investinor og Industrifonden var avgjørende viktig for finansieringen av poLight. Deltagelse fra større aksjonærer vil alltid være viktig i forbindelse med slike transaksjoner og kanskje i enda større grad i dagens marked, sier Kristian Pande Horn i Arctics corporate-avdeling til Finansavisen.

Investinor og det svenske søsterselskapet Industrifonden hadde forpliktet seg til å tegne aksjer for henholdsvis 9,4 og 5,6 millioner kroner. Totalt ble det hentet inn 40 millioner kroner i emisjonen.

poLight, med hovedkontor i Horten, har utviklet en ny type fotolinse på et polymermateriale. Selskapet fikk nylig kontrakt med kinesiske Xiaomi som har besluttet å bruke linsen i en smartklokke. Investinor har vært eier i poLight siden 2011.

Investinor-sjef Terje Eidesmo sier at Investinor har en viktig rolle i dagens utfordrende kapitalmarked.

-Investinors rolle er å stille kapital til rådighet, uansett hvor mye frykt og usikkerhet det er i kapitalmarkedene. I tillegg til poLight-emisjonen har vi de siste ukene deltatt i flere mindre emisjoner. Vår oppgave er å opptre motsyklisk, og dermed være en nødvendig stabilisator i markedet, sier Eidesmo.

Investinor fikk i mars tilført 1 milliard kroner ekstra midler i forbindelse med regjeringens krisepakke. Midlene ble tilført til Investinors nye mandat for matching- og fondsinvesteringer.

Kontakt oss