Årsrapport 2018

Publisert: 26.04.2019

Investinor publiserer i dag sin årsrapport for 2018. Investinor har i 2018 befestet sin posisjon som en viktig aktør i kapitalmarkedet for selskaper i tidlig vekstfase. I løpet av året har Investinor investert totalt 336 millioner kroner i 39 selskaper, hvorav 13 nye, og utløst ytterligere 1,33 milliarder kroner i investeringer fra private medinvestorer. Resultat før skatt endte på -198.4 millioner kroner, og er ikke tilfredsstillende. Resultatet preges av en generell nedgang i finansmarkedene i 2018, som blant annet medførte større korreksjoner i verdien på Investinors tre børsnoterte porteføljeselskaper.

I tillegg til informasjon om Investinors resultat og utvikling, inneholder rapporten redaksjonelt stoff om viktige milepæler i året som gikk i Investinor og i porteføljen. Rapporten er tilgjengelig på her.

Kontakt oss