Årsrapport 2019

Publisert: 11.05.2020

2019 ble et historisk godt år for Investinor med et resultat før skatt på 221,7 millioner kroner. Bokført verdi på porteføljen økte med 536,4 millioner kroner. Flere av porteføljeselskapene nådde viktige milepæler i løpet av året, samtidig som våre børsnoterte selskaper påvirket det totale resultatet positivt.

I løpet av året ble det foretatt investeringer i ti nye, lovende teknologiselskaper samt gjort oppfølgingsinvesteringer for totalt 305,9 millioner kroner. Investinor bidro med det til å utløse 615,5 millioner kroner i risikokapital fra private investorer. Ringvirkningsrapporten som Investinor la frem i 2019 pekte på at Investinor siden 2009 har utløst hele 7 milliarder kroner i private investeringer, hvorav 2,9 milliarder kroner har kommet fra internasjonale investorer.

2019 var et innholdsrikt år på flere måter. Forrige høst vedtok Stortinget at Investinor i løpet av 2020 overføres Innovasjon Norges investeringsmandater innen presåkorn- og såkornfond. Dette innebærer rundt 3 milliarder i økt forvaltningskapital, samtidig som vi også får et nytt mandat for fond-i-fond-investeringer og matching. Dette befester Investinors posisjon som den ledende statlige egenkapitalaktøren i det unoterte markedet, og utvider vår verktøykasse for å bygge morgendagens næringsliv.

Investinor fikk også ny administrerende direktør, Terje Eidesmo. I sin leder i årsrapporten fremhever Eidesmo at 2019 har vært et år med god  verdiskaping i mange porteføljeselskaper, og at portefølje består av en robust samling av selskaper med stort potensial. Et utvalg av våre mest lovende selskaper, Novelda, SpinChip, Kebony, Smartfish og Ziebel, er nærmere omtalt i rapporten. Her finner du dessuten den fulle oversikten over porteføljen, med 65 aktive investeringer fordelt på IKT, helse, miljø og skog, marin sektor og energi.

Årsrapporten gir også et godt innblikk i viktige fokusområder fremover for Investinor, herunder videre verdiutvikling i porteføljen, samarbeid med medinvestorer i inn- og utland og operasjonalisering av nye mandat. Vi ser frem til å være en sentral aktør i arbeidet med å bygge et virkelig kraftsenter for norsk venture.

Investinors årsrapport 2019

God lesning!

Kontakt oss