Årsrapport for 2021

Publisert: 07.06.2022

Investinor legger i dag frem sin årsrapport for 2021.

Administrerende direktør Terje Eidesmo oppsummerer fjoråret slik i rapporten:

2021 ble vårt første hele år med ny organisasjon. Siden koronakrisen har vi doblet forvaltningskapitalen og økt antall ansatte med om lag 50 prosent. En hovedforklaring er det nyopprettede mandatet for fonds- og matcheinvesteringer.

Skyhøyt aktivitetsnivå og sterke resultater på flere områder viser at vi lever som vi lærer – også Investinor er rigget for vekst.

For meg har det vært en prioritert oppgave å bygge opp «strukturkapital» – systemer, rutiner og prosesser – som posisjonerer Investinor for videre vekst.

For selv om nyskapnings- og innovasjonstakten er god i norsk næringsliv, er kapitalgapet fortsatt prekært i deler av markedet. Behovet for en sikker tilbyder av risikokapital har aldri vært større. Nå er fundamentet på plass.

Rapporten kan leses her: Årsrapport 2021

Administrerende direktør Terje Eidesmo

Kontakt oss