Årsrapport for 2022: 442 mill. kr til morgendagens næringsliv

Publisert: 06.07.2023

I et krevende marked solgte Investinor åtte selskaper i 2022. Det er godt nytt for norske gründere og entreprenører.

Ved utgangen av 2022 hadde Investinor, direkte og indirekte,  679 selskaper og 63 fond og forvaltere i porteføjen. Dette gjør oss til Norges klart største tidligfase-investor.

Vi gjorde fire nyinvesteringer og gjennomførte 57 oppfølgingsinvesteringer i 2022. Totalt investerte vi for 442 millioner kroner.

Selskapene og fondene i porteføljen vår ble tilført totalt 2,4 milliarder kroner i frisk kapital, hvor nesten ti prosent kom fra internasjonale investorer.

«Etter en lang periode med nyinvesteringer og selskapsutvikling har Investinor den siste tiden prioritert å avhende selskaper. Siden 2018 er 19 selskaper realisert, hvorav 8 i fjor. Gevinsten etter salget brukes til å bygge nye tidligfasebedrifter i Norge. I dagens marked vil denne vekstkapitalen komme ekstra godt med. Mange investorer trekker seg tilbake i urolige tider. Under slike forhold spiller Investinor en viktig rolle som brobygger mot privat og internasjonal kapital», skriver administrerende direktør Terje Eidesmo i årsmeldingen.

Hele rapporten kan leses her: Årsrapport 2022

Illustrasjonen viser Investinors direkte og indirekte investeringer. I tillegg kommer åtte selskaper som eies av Såkorninvest Midt-Norge, som Investinor forvalter. Tall per 31.12.2022.

Kontakt oss