Årsrapport for 2023: Investinor forvalter nesten 9 milliarder kroner i tidligfase

Publisert: 28.06.2024

Til tross for krevende markedsforhold var 2023 preget av høy aktivitet i Investinor.

Investinor gjorde 7 nyinvesteringer og 61 oppfølgingsinvesteringer i fjor. Totalt investerte vi for over 629 millioner kroner, som var med på å tilføre lovende bedrifter og fond hele 3,8 milliarder kroner i frisk kapital.

Ved utgangen av 2023 hadde Investinor, direkte og indirekte, 693 selskaper og 62 fond og forvaltere i porteføljen. Totalkapitalen lå på nesten 9 milliarder kroner.

En viktig endring i 2023 gjør at Investinor vil få enda større slagkraft i årene fremover, påpeker administrende direktør Sten-Roger Karlsen. Han viser til omtalen i rapporten:

«Siden 2020 har Investinor hatt mandat til å foreta fonds- og matcheinvesteringer. Dette har gitt oss en større verktøykasse og flere muligheter for å oppnå formålet vårt – å bedre kapitaltilgangen i tidligfasemarkedet.

I 2023 ble vedtektene våre endret slik at vi kan investere direkte i selskaper som har mottatt finansiering fra fondsinvesteringene våre.

Dette er en viktig endring.

I takt med at fondsmandatet vokser, øker antallet selskaper som har disse fondene på eiersiden. Det betyr at Investinor kan investere direkte i lovende selskaper etter at de først er blitt utviklet av venturefondene.

En slik komplementær tilnærming vil styrke det norske økosystemet. Vi kan bygge et slagkraftig fondsmiljø og samtidig sikre kapital til lovende selskaper i senere faser, hvor flere rapporter har påvist at behovet er stort.»

Rapporten kan leses her: Årsrapport 2023

– I 2023 ble vedtektene våre endret slik at vi kan investere direkte i selskaper som har mottatt finansiering fra fondsinvesteringene våre. Dette er en viktig endring, sier Sten-Roger Karlsen, som tiltrådte 1. mai 2024 som ny administrerende direktør i Investinor. Foto: Henrik Fjørtoft

Kontakt oss