BerGenBio henter 212 MNOK

Publisert: 15.03.2016

Til tross for knusktørt kapitalmarked har Investinors porteføljeselskap BerGenBio hentet inn 212 millioner kroner til videre utvikling av nye medisiner mot kreft.

BerGenBio, som ble spunnet ut fra Universitetet i Bergen (UiB) i 2008, utvikler nye medisiner mot kreft, blant annet medisiner som hindrer spredning av kreft, eller som hindrer kreftceller i å bli motstandsdyktige mot kjemoterapi (cellegiftbehandling).

Investinor deltar med 10 millioner kroner i denne emisjonen, mens øvrige aksjonærer bidrar med 202 millioner.

Selskapet har hatt god verdiutvikling, og prises nå 50 prosent høyere enn i forrige emisjon, som ble gjennomført i desember 2014.

Den nytilførte kapitalen skal finansiere videre utvikling av BerGenBios innovative medisiner mot aggressiv kreft, og særlig den kliniske testingen av BGB324 – produktet som er kommet lengst i det standardiserte utviklingsløpet som nye medisiner må gjennomgå før de godkjennes for markedsintroduksjon.

Investinor ble medeier i BerGenBio i 2012, og har siden investert til sammen 84,1 millioner kroner i selskapet, og eier 22 prosent av selskapet.

 
Kontakt oss