BerGenBio inn på hovedindeksen på Oslo Børs

Publisert: 09.05.2018

Etter at verdien av Investinor-eide BerGenBio nesten har doblet seg så langt i år, tas bioteknologiselskapet inn på hovedindeksen på Oslo Børs. Indeksen består av et representativ utvalg av aksjer notert på Oslo Børs, hvor endringer i markedsverdi og likviditet tillegges vekt. Investinor eier 12 prosent av BerGenBio, som i dag verdsettes til over to milliarder kroner. Nyheter fra Oslo Børs.

Kontakt oss