Børsvinneren BerGenBio henter kapital fra internasjonale biotek-investorer

Publisert: 15.04.2018

Selskapet BerGenBio, med Investinor som nest største eier, har gjennomført en rettet emisjon på 187,5 millioner kroner mot internasjonale bioteknologiinvestorer. Hensikten med emisjonen har vært å finansiere klinisk utvikling av legemiddelkandidater og øke likviditeten i aksjen.

 – Vi er positive til at BerGenBio styrker eiersiden med amerikanske spesialistinvestorer innen helsesegmentet, som er blant verdens mest krevende og profesjonelle børsinvestorer. En målrettet privat kapitalplassering i et børsnotert selskap (PIPE) rettet mot spesialinvestorer er i helt tråd med Investinors strategi for verdiutvikling i porteføljen. Vi arbeider kontinuerlig for å styrke våre porteføljeselskapers mulighet til å bli verdensledende på sine område gjennom å hente inn de beste internasjonale investorene på området, sier administrerende direktør Haakon H. Jensen i Investinor.

BerGenBio er årets børsvinner på Oslo Børs med en oppgang på over 125 prosent så langt i 2018.

 
Kontakt oss