Bygger kraftsenter innen norsk venture

Publisert: 27.05.2020

Investinor er styrket med de nye oppgavene fra Regjeringen. Med både direkteinvesteringer, matching og fond-i-fond har Investinor et bredt utvalg av verktøy for å bringe selskaper gjennom alle de nødvendige fasene for å bygge et robust selskap.

Investinors eiere besluttet i 2019 at Investinor i løpet av 2020 skal få overført Innovasjon Norges investeringsmandater innen presåkorn- og såkornfond, på til sammen cirka 3 milliarder kroner. Samtidig får Investinor et nytt mandat for fond-i-fond-investeringer, som tilføres 142 millioner kroner det første året. Med de nye mandatene overtar Investinor også fire ansatte fra Innovasjon Norge, samt indirekte eierskap i flere hundre selskaper.

– Med nye Investinor får vi en større bredde og kommer enda tidligere inn i selskapene. Samtidig blir forvaltningskapitalen nærmest doblet. Vi samler kompetansen innen venture hele veien fra presåkorn til vekstkapital under ett tak. Det er intuitivt fornuftig og skaper et kompetansesenter som er godt rustet for å bidra ytterligere til innovasjon og nyskaping, sier investeringsdirektør Thomas S. Wrede-Holm i Investinor.

Bygger kompetanse på tvers

Rannveig Fadum er en del av teamet som kommer inn fra Innovasjon Norge. Hun mener det er et godt grep å samle forskjellige investeringsverktøyene i ett selskap.

– Dette gjør at vi kan bygge opp kompetansen på tvers. Vi får et sterkere faglig miljø med større muligheter, og jeg er trygg på at vi kan håndtere siloene på et profesjonelt vis, sier Fadum, investeringsdirektør i Presåkornfondet.

Hun får støtte fra investeringsdirektør Ann-Tove Kongsnes i Investinor:

– Investinor har en overordnet visjon om å skape morgendagens næringsliv. Jo flere verktøy selskapet har å sette inn i tidligfase, desto større kraft vil Investinor kunne legge bak satsingen. Det gir også enda mer forutsigbarhet for både direkteinvesteringer og såkornfond. Samtidig må vi håndtere de ulike siloene på en god måte, siden vi kan komme til å både være investert direkte i et selskap, og gjennom et fond. Men dette er håndterbart. Vi har gode eksempler fra andre nordiske og europeiske aktører som har løst dette på en god måte, sier Kongsnes.

Utløser ytterligere privat kapital

Grepet med å samle Innovasjon Norges mandat for presåkorn og såkorn med Investinors direkteinvesteringer i tidligfase skaper en plattform for fremtiden. Det gjør Investinor ytterligere styrket for å utløse privat kapital.

– Når det nye teamet kommer sammen kan vi lære av hverandre, dele erfaringer og ytterligere styrke vår felles investeringskompetanse. Den nye plattformen vil således danne et solid grunnlag for å utløse mer privat kapital, samt styrke vår evne til å levere en konkurransedyktig avkastning over tid, sier Wrede-Holm.

Investinors mandat innebærer at selskapet aldri kan ta en eierandel på over 49 prosent i et selskap. Det betyr at Investinor er nødt til å bygge relasjoner med private investorer som kan delta i investeringene. Et resultat av denne modellen er at Investinors investeringer på cirka 3 milliarder kroner siden oppstart har medvirket til å utløse så mye som 7,3 milliarder kroner fra private investorer, hvorav cirka 3 milliarder kroner er tilført fra utenlandske medinvestorer.

 Innen presåkornfond er det investert cirka 180 millioner kroner fra fond, som igjen har utløst 600 millioner kroner fra private aktører. I presåkornfasen var det lite kapital tilgjengelig for bedriftene før dette verktøyet kom. Presåkornordningen muliggjør risikodeling og kvalitetssikring av case, noe som har gjort det enklere for private aktører å komme på banen.

Premissleverandør

Vækstfonden er den danske stats investeringsfond, og har eksistert siden 1996. Fondet finansierer små og mellomstore virksomheter i hele Danmark via lån, kausjoner og direkteinvesteringer. I tillegg har Vækstfonden en fond-i-fond-avdeling som investerer i danske og internasjonale fond med mål om å tiltrekke kapital til danske virksomheter. Siden starten av 2019 har Vækstfonden også fokusert på tidligfase-virksomheter med en rekke forskjellige finansieringsprodukter, blant annet direkteinvesteringer.

– Med bredden i vår produktportefølje har vi mulighet til å hjelpe virksomheter i alle stadier av deres utvikling. Vi har gjort oss gode erfaringer med vår innsats i tidlig fase, hvor vi har investert 145 millioner kroner til 83 selskaper i 2019, blant annet via direkteinvesteringer. Med våre internasjonale partnerskap via vår fond-i-fond-avdeling tiltrekker vi oss utenlandsk og dermed mer kapital til det danske marked. For hver krone Vækstfonden har investert i utenlandske fond har fondene samlet sett investert omkring 4 kroner i danske virksomheter, sier Rolf Kjærgaard, administrerende direktør i Vækstfonden.

Han ser positivt på at Investinor nå har fått mandat til å etablere en fond-i-fond-struktur.

– Med fond-i-fond-konstruksjonen har Investinor har nå fått en viktig oppgave i å være løftestang for privat kapital som kan komme norske gründere til fordel, sier Kjærgaard.

I Sverige har de valgt en litt annen modell, der Saminvest investerer via fond-i-fond og Industrifonden kun investerer direkte. Administrerende direktør i Industrifonden, David Sonnek, synes at det er spennende at Investinor får nye mandater, men fremhever samtidig at Investinor fortsatt må ha fokus på direkteinvesteringene og være en premissleverandør for utviklingen av fremtidens sektorer for Norge.

– Investinor bør ha det strategiske overblikket over Norges komparative fordeler og styrker, samt kunnskapen om hva som bør være fremtidens næringsliv. Det finnes få aktører som har den kunnskapen eller har påtatt seg oppgaven, spesielt ikke i privat sektor. Investinor kan se hva Norge trenger industrielt og dra med privat kapital inn i viktige sektorer, sier Sonnek.

Kontakt oss