Chris Rynning skal jobbe med Investinor

Publisert: 06.04.2016

Den profilerte investoren og Kina-kjenneren Chris Rynning er blitt industriell rådgiver for Investinor.

Investinor har det siste året bygd opp et nettverk av industrielle rådgivere og formalisert samarbeidet med dem. Disse rådgiverne er erfarne ressurspersoner som tilfører Investinor enda mer kompetanse og større nettverk.

De industrielle rådgiverne bistår Investinor i blant annet søk etter nye investeringer, analyse og evaluering av investeringsmuligheter, samt i oppfølgingen av eksisterende porteføljeselskaper.

I noen tilfeller kan rådgiverne også være aktuelle som medinvestor eller styremedlem i porteføljebedrifter.

Formalisert samarbeid med erfarne rådgivere er vanlig i PE-bransjen. Deres nettverk og bransjeinnsikt vil gi stor merverdi for Investinor og porteføljeselskapene.

Siste skudd på stammen av industrielle rådgivere er altså Chris Rynning, som er administrerende direktør i Staur Asset Management. Han er bosatt i Kina og har investert i Asia i over 20 år fra Tokyo og Beijing. Chris er styremedlem, og har ledet den norske næringsforeningen i Beijing i flere år, ved siden av å forelese ved Handelshøyskolen i Trondheim innen makroøkonomi og private equity.

Chris var CEO i London Stock Exchange-noterte Origo Partners i åtte år, etter å ha ledet et PWC-investert teknologifond i Beijing. Han har dessuten vært Regionsdirektør i Elkem ASA, og har utstrakt transaksjonserfaring mellom Asia/Kina og Norge. Chris Rynning utga i 2014 boken «Little Streams, Big River» om Kinas økonomiske og miljømessige utfordringer. Han har i tillegg utstrakt erfaring som gründer av vekstselskap i Norge og Europa. Chris er utdannet Siviløkonom fra ESSEC, Paris, og har en MBA i Finans fra University of Chicago, USA.

Chris Rynning

Kontakt oss