Cimon Medical henter 60 millioner kroner for å kommersialisere banebrytende ultralydteknologi

Publisert: 11.12.2020

(Trondheim, 12. desember 2020) ProVenture og Investinor leder an når det norske ultralyd-selskapet Cimon Medical AS nå henter til sammen 60 millioner kroner. Selskapet tilbyr unik teknologi for kontinuerlig måling av blodgjennomstrømning som er utviklet av det verdensledende ultralydmiljøet i Trondheim. Det første produktet retter seg mot premature- og kritisk syke barn.

Variasjon i blodgjennomstrømmingen i hjernen øker faren for hjerneskade hos premature og kritisk syke nyfødte. Cimon Medical har utviklet NeoDoppler – et produkt som gjør det mulig å måle blodgjennomstrømning i hjernen hos disse barna over tid. Per i dag er det ingen god løsning tilgjengelig for kontinuerlig overvåking av blodstrøm i hjernen hos barn, og NeoDoppler er derfor et verktøy som ønskes velkommen av helsepersonell fordi overvåkning med NeoDoppler vil kunne øke sannsynligheten for å oppdage endringer og iverksette nødvendige tiltak på riktig tidspunkt.

NeoDoppler er en probe som plasseres på hodet til barnet og som i motsetning til dagens løsninger gir mulighet for kontinuerlig og direkte overvåkning av blodgjennomstrømming. Produktet kommer på markedet allerede mot slutten av 2021. «Teknologien er skalerbar og har mange bruksområder innenfor både nyfødtmedisin, kardiologi, generell kirurgi og akuttmedisin, og vi har store internasjonale ambisjoner», sier Tormod Thomsen, CEO i Cimon Medical. «Derfor er vi svært glad for å få med oss kompetente langsiktige investorer som med sin industrielle vinkling vil bidra til å utvikle selskapet.»

«Selskapet har potensial til å bli verdensledende i utvalgte markedssegmenter, og det å tiltrekke seg kompetent internasjonal kapital i en så tidlig fase er et kvalitetsstempel», sier Ann-Tove Kongsnes, investeringsdirektør og leder for helseteamet i Investinor.

ProVenture, Investinor og CoFounder bidrar med inntil 40 millioner kroner i emisjonen på 60 millioner kroner. «Mange oppstartsselskaper finansieres kortsiktig fra hånd til munn og man undervurderer både kapitalbehov og betydningen av å få med seg riktige investorer», sier Styreleder i Cimon Medical Mårten Wigstøl, og nevner PS-Capital som eksempel. PS-Capital eies og ledes av Peer Schatz som har mer enn 30 års erfaring som CEO i Qiagen, et verdensledende og Nasdaq notert bioteknologi selskap.

Cimon Medical har sitt utspring i Trondheims verdensledende ultralyd-miljø innen doppler-ultralyd, og er en del av ultralydklyngen ved NTNU og St. Olavs Hospital. Per i dag har fire selskaper kommet ut fra det samme miljøet. Sentral i utviklingen av teknologien og produktet til Cimon Medical er Hans Torp, professor ved NTNU og Siri Ann Nyrnes, overlege og forsker ved barne- og ungdomsklinikken, ved St. Olavs Hospital og ved NTNU, i samarbeid med NTNU Technology Transfer AS.

«Vi ser kombinasjonen mellom Cimon Medicals unike teknologi, imponerende team og riktige partnere i et spennende marked, som en god investeringsmulighet», sier Geir Ove Kjesbu, Senior Partner i ProVenture

***

For mer informasjon, vennligst kontakt
Tormod Thomsen, CEO Cimon Medical, tormod.thomsen@cimonmedical.com, 414 13 423
Geir Ove Kjesbu, Senior Partner ProVenture, geirove@proventure.no, 905 59 404
Ann-Tove Kongsnes, Investeringsdirektør Investinor, anntove.kongsnes@investinor.no, 930 54 975

Kontakt oss