Emisjon i Calliditas ledet av biotech-fondet BVF Partners

Publisert: 03.07.2019

I forbindelse med en 210 MSEK emisjon i Calliditas Therapeutics AB har Investinor besluttet å selge 8% av sine aksjer i porteføljeselskapet Calliditas Therapeutics AB til 60 SEK per aksje. For Investinor tilsvarer vederlaget på 25 MNOK realisert IRR på 26%. Transaksjonen inkluderer i tillegg til aksjesalget et salg av call opsjoner tilsvarende 3% av Investinors aksjer til utøvelseskurs 90 SEK per aksje. Industrifonden og Calliditas gründer Bengt Julander deltar også i transaksjonen. Kjøper er det amerikanske spesialistfondet BVF Partners.

– Vi er godt fornøyde med å få BVF Partners inn på eiersiden og tror dette vil bidra til å styrke investorbasen i selskapet. Sammen med fjorårets børsnotering og den nylig inngåtte lisensavtalen med Everest Medicines, utgjør transaksjonen nok en viktig milepæl for Investinors eierskap i Calliditas, uttaler Ann-Tove Kongsnes, investeringsdirektør i Investinor.

Siden første investering i Calliditas i 2013 har Investinor tatt en aktiv rolle i å utvikle selskap fra et fase 2-klart start-up til et børsnotert selskap i en moden klinisk fase. Investinor forblir neste største eier i selskapet med 13,2% eierandel etter transaksjonen.

Les selskapets pressemelding her.

Kontakt oss