En katalysator for morgendagens næringsliv 

Publisert: 16.10.2020

Investinor er en katalysator for de investeringene som kreves i omstillingen til morgendagens næringsliv. Investeringskriteriene våre er tuftet på kunnskap om hva som bidrar til bærekraftig utvikling og lønnsom vekst på lang sikt. 

I kjernen av omstillingen mot et mer bærekraftig norsk næringsliv finner vi porteføljeselskapene våre. Dette er bedrifter som har enorm betydning for norsk økonomi, for omstillingsevnen vår og for en bærekraftig fremtid 

Våre selskaper er løsningsleverandører. I tett samarbeid med gründere og medinvestorer bidrar vi til verdiskaping i tråd med statens mål som eier. 

Kontakt oss