En tydelig investeringspraksis 

Publisert: 16.10.2020

Vårt oppdrag er å levere tilfredsstillende resultater med utgangspunkt i tre grunnleggende pilarer: 

  • Langsiktig og bærekraftig avkastning 
  • Markedskomplementering  
  • Etiske prinsipper for porteføljeselskaper 

Vår investeringsaktivitet kompletterer det norske markedet for venture- og ekspansjonskapital. Gjennom ansvarlig forvaltning og bærekraftig investeringspraksis, etiske standarder og tett oppfølging av porteføljeselskapene bidrar vi til langsiktig avkastning for staten som eier.   

Kontakt oss