Endringer i Investinors ledelse

Publisert: 18.01.2019

Haakon H. Jensen slutter som administrerende direktør i Investinor for å lede et nyopprettet privat investeringsselskap.

–Styret vil takke Jensen for den viktige jobben han har gjort. Han har intensivert arbeidet med å utvikle Investinors strategi og profesjonalisere hvordan vi jobber mot markedet. Under Jensens ledelse har vi etablert et mer aktivt, fokusert og offensivt Investinor, sier styrets leder Thomas Falck.

Haakon H. Jensen tok over ledelsen av Investinor i 2016. De seneste årene har selskapet økt aktiviteten, spesielt med investeringer i tidlig fase. Investinor har utviklet porteføljen og blant annet børsnotert tre selskaper. De seneste årene har selskapet også investert sammen med en rekke nasjonale aktører i tidlig fase, og med flere internasjonale venture-investorer.

– Investinor er en kompetent organisasjon med et stort potensial. Det er med tungt hjerte jeg forlater selskapet. Samtidig får jeg nå en mulighet til å bygge opp og lede et nytt investeringsselskap i Bertel O. Steen-konsernet. Det er en mulighet jeg ikke jeg kunne si nei til, sier Jensen.

Finansdirektør Tor Helmersen er konstituert som administrerende direktør. Jensen står i stillingen til og med den 18. januar, og vil fortsette i en rådgiverrolle til han fratrer ultimo mars.

– Investinor er en viktig aktør som støtter utviklingen av neste generasjon vekstselskaper. Arbeidet med å styrke våre bedrifter og Investinors stilling står fast. Vi har over tid bygget en stadig sterkere plattform, og jeg ser frem til sammen med organisasjonen å fortsette arbeidet med å løfte våre bedrifter videre, sier konstituert administrerende direktør Tor Helmersen.

Styret har startet arbeidet med å finne en ny administrerende direktør.

– Vi er i gang med arbeidet og stillingen vil raskt bli utlyst. Vi vil gjøre et bredt og grundig søk, sier styreleder Thomas Falck.

***

Kontakter;

Styreleder                               Thomas Falck              +47 47400520

Konstituert Adm Dir               Tor Helmersen           +47 93069566

Avgått Adm Dir                       Haakon H. Jensen       +47 93281058

 

Om Investinor AS

Investinor AS er det største venturekapitalfondet med fokus på Norge, og har 4,2 milliarder kroner under forvaltning. Med bred sektor- og faseeksponering har Investinor en sentral posisjon i det norske kapitalmarkedet. Investinor har 20 ansatte og forvalter 55 porteføljeselskaper. Selskapet er lokalisert i Trondheim, og eies av den norske stat gjennom Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

 Investinor skaper avkastning og bidrar til økt verdiskapning gjennom å utøve aktivt eierskap i norske vekstselskaper med internasjonale ambisjoner. I 2018 gjennomførte Investinor rundt 50 transaksjoner, inkludert ett salg og to børsnoteringer.

 Nærmere informasjon finner du på www.investinor.no

 
Kontakt oss