Endringer i Investinors mandat i fremlagt forslag til statsbudsjett for 2020

Publisert: 08.10.2019

I forbindelse med fremlagt forslag til statsbudsjett for 2020, foreslår regjeringen følgende endringer for Investinor:

  • et nytt mandat for forvaltning av fonds- og matching-investeringer.
  • et nytt mandat for forvaltning av de eksisterende engasjementene i pre-såkornfond- og såkornfondordningene, som overføres fra Innovasjon Norge.
  • at dagens mandat for aktive direkteinvesteringer lukkes for nyinvesteringer med unntak for øremerkede midler på 500 mill. kroner forbeholdt skog- og trenæringene.

 

Med forslaget har NFD nedfelt følgende målsetting med Investinor:

«Investinors rolle og mandat blir da å være den sentrale statlig eide egenkapitalinvestoren som skal bidra til bedre kapitaltilgang i tidligfasemarked.»

Statsbudsjettet for 2020 vedtas endelig primo desember.

 
Kontakt oss