Endringer i styret til Investinor

Publisert: 25.06.2021

Etter syv år som styreleder i Investinor takker Thomas Falck for seg. Hans Aasnæs, som også har vært styremedlem siden 2014, tar over som ny leder. Morten Henriksen og Åsmund Heen blir nye styremedlemmer.

– Det har vært en meget spennende reise, og i disse syv årene har vi befestet oss som Norges største og viktigste startup- og ventureinvestor. Investinor har spilt en viktig rolle ved å tette et kritisk gap i kapitalmarkedet og Investinor har stått for ca. 1/3 av all tilført kapital i segmentet. De siste årene har også avkastningen blitt meget bra. Jeg er veldig stolt over at Investinor nå kan vise til en avkastning på over 20 prosent siste år, sier avtroppende styreleder i Investinor, Thomas Falck.

Falck har vært styreleder siden 2014. I starten av hans periode drev Investinor hovedsakelig med direkteinvesteringer. De senere årene har det statlige investeringsselskapet også fått tilført et fond-i-fond et ko-investeringsmandat og andre egenkapitalordninger fra Innovasjon Norge.

Siden oppstarten i 2008 har Investinor investert 6 milliarder kroner, mens private investorer har tilført 11,6 milliarder kroner. Investeringene er i all hovedsak tilført norske selskaper i tidlig fase som bygger opp morgendagens næringsliv. Etter de nye mandatene er Investinor direkte og indirekte investert i mer enn 500 selskaper.

– Falck har vært en svært viktig bidragsyter i utviklingen av Investinor, og han har vært en sterk pådriver mot det politiske miljøet for å trygge og utvikle Investinors mandater. Han har også spilt en svært viktig rolle i vår kompetanseutvikling og profesjonalisering. Jeg ser frem til å videreføre jobben sammen med det nye styret som har en svært solid investerings- og industrikompetanse for å realisere Investinor’s ambisjoner, sier Terje Eidesmo, administrerende direktør i Investinor.

I forbindelse med Falcks avgang skjer det en rekke endringer i styret. Thor Egil Five går også ut av styret.

Hans Aasnæs, som har vært styremedlem siden 2014, blir ny styreleder. Morten Henriksen, for tiden Executive Vice President i Arendals Fossekompani ASA, og Åsmund Heen, CFO i Frydenbø Gruppen AS og styreleder i Sarsia Seed, går inn som nye styremedlemmer i Investinor.

– Investinor skal forvalte statens midler på en solid måte og samtidig bygge en bro mellom de ulike fasene i kapitalmarkedet for lovende norske vekstselskaper. Fremover vil vi øke fokuset på ESG i våre porteføljeselskaper og vi vil fokusere ytterligere på exit i den eksisterende porteføljen slik at vi frigir ytterligere kapital som kan reinvesteres for å skape morgendagens næringsliv, sier Hans Aasnæs, Investinors nye styreleder.

Det nye styret i Investinor består nå av Hans Aasnes (leder), Anne Kathrine Slungård (nestleder), Olaug Svarva,  Anne Jorun Aas, Morten Henriksen og Åsmund Heen.

– Jeg vil takke Falck og Five for svært gode bidrag til Investinors styre gjennom en årrekke. Samtidig har vi nye, kompetente medlemmer som vil utvikle vårt gode styrekollegium videre i årene som kommer, sier Aasnæs.

Fra venstre: Thomas Falck og Thor Egil Five

Kontakt oss