ESG-rapport 2019

Publisert: 05.09.2019

Investinor publiserer i dag sin ESG-rapport for 2019. Rapporten oppsummerer ESG-arbeidet i Investinor det siste året samt resultatene fra den årlige ESG-undersøkelsen i porteføljen. ESG-arbeidet i Investinor er, og vil fortsette å være, i kontinuerlig utvikling. Etter at det i 2017/18 ble gjort en innsats internt for å styrke egne rutiner i oppfølgingen av porteføljeselskapene, har teamet det siste året hatt fokus på utviklingsprosjekter med formål om å styrke selskapenes verktøykasse og kompetanse på ESG.

ESG-undersøkelsen som gjennomføres i porteføljen tar utgangspunkt i Investinors prioriterte risikoområder: Korrupsjonsrisikorisiko for uetiske forhold i leverandørkjeden og miljørisiko. F.o.m. 2018 inngår også spørsmål om kvinnerepresentasjon i undersøkelsen. Investinor formulerte i 2017 en målsetning om at det skal være kvinner representert i styre og ledelse hos alle selskaper innen 3 år etter første investering. Per 2. kvartal 2019 har hhv. 71% og 48% av selskapene kvinner i ledelse og styre. Dessverre er dette noe lavere enn i 2018 hvor man så en markant oppsving.

Årets undersøkelse befester ellers inntrykket fra 2018 om at Investinors rammeverk er godt forankret hos det store flertallet av porteføljeselskapene. Årlig gjennomgang av ESG-relaterte forhold i styrene er etablert praksis i så godt som samtlige selskap, selv om det er variasjon i tematikk og omfang. Majoriteten av selskapene har innarbeidet viktige prosedyrer og rutiner som etiske retningslinjer, varslingsrutiner, bakgrunnsjekker og styrking av avtaleverk der dette er mangelfullt.

-Investinor skal som aktiv eier være en pådriver for at våre porteføljeselskap har god kompetanse på ESG-feltet. Selskapenes rammeverk for ESG fremstår som stadig mer robust, og vi ser en modning i porteføljen hvor stadig flere selskaper er bevisste verdien av kontinuitet i dette arbeidet. Mange av selskapene våre har begrensede ressurser å avsette til ESG, og fortjener stor honnør for den innsatsen som blir lagt ned på området, sier Birgitte Villmo, Senior Associate i Investinor.

 

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Kontakt oss