EY: «God holdning og praksis i Investinor»

Publisert: 23.09.2014

Revisjons- og rådgivningsselskapet EY har evaluert ansvarlig investeringspraksis (samfunnsansvar) i Investinor. Konklusjon: Selskapet ligger på noen områder foran sammenlignbare investeringsselskap, mens andre områder kan og bør utvikles videre.

EY mener Investinors arbeid med ansvarlig investeringspraksis (samfunnsansvar) er godt forankret i toppledelsen i selskapet, og at det i hele organisasjonen er høy bevissthet om slike utfordringer.

Investinor har lagt stor vekt på å utvikle gode interne rutiner for å identifisere og håndtere utfordringer i investeringsprosessen, altså i analyse- og forhandlingsfasen før Investinor blir medeier i et selskap.

Med denne strukturerte tilnærmingen mener EY at Investinor ligger foran sammenlignbare investeringsselskap.

─ Det er betryggende å få en slik attest fra EYs kompetente team, men jeg synes det viktigste i rapporten deres er forslagene om hva vi kan forbedre, sier administrerende direktør i Investinor, Geir Ove Kjesbu.

I sin rapport peker EY blant annet på følgende:

  • Selv om Investinors analyser av risiko knyttet til samfunnsansvar altså er blant de beste i klassen, mener EY at de kan utvikles videre, blant annet for å fange opp vesentlig bransjespesifikk risiko på en bedre måte. Analysene kan også bli mer effektive og mindre avhengig av individuelle kunnskaper og holdninger.
  • EY anbefaler dessuten å gjennomføre jevnlige opplæringsaktiviteter med investerings-teamene for å øke bevisstheten om relevante utfordringer, forventninger fra interessenter, samt sammenhengen mellom ansvarlig investeringspraksis og langsiktig avkastning.
  • Investinor har allerede sluttet seg til FNs Global Compact, men EY anbefaler at Investinor også vurderer å slutte seg til ledende sammenslutninger for ansvarlig investeringer som UN Principles for Responsible Investments (PRI).

─ Dette synes vi er et godt forslag, så brev til PRI er avsendt, kommenterer Kjesbu.

Utdrag fra rapporten kan leses her. Investinor har fjernet innhold som kan være forretningssensitivt for porteføljeselskap.

Kontakt oss