Første milliard-exit for Investinor

Publisert: 07.06.2013

Det amerikanske selskapet Silicon Laboratories, Inc. (Silab) har kjøpt Investinors porteføljeselskap Energy Micro AS, og verdsetter selskapet til cirka 1 milliard kroner.

Energy Micro har hovedkontor i Oslo og tilbyr energieffektive og miljøvennlige mikrokontrollere. Selskapet ble etablert i 2007, og er nå altså verdsatt til cirka 1 milliard kroner.

─ Salget av Energy Micro til et børsnotert amerikansk selskap er et eksempel på at norsk venturekapital, i dette tilfellet Investinor og NorthZone Ventures, kan bidra til å gjøre norskutviklet teknologi verdensledende, sier administrerende direktør i Investinor Geir Ove Kjesbu.

Pen avkastning
Investinor ble medeier i Energy Micro i 2010 og har siden investert til sammen 43,3 millioner kroner i selskapet. Investinor får inntil 2 ganger investert kapital for sin eierandel i Energy Micro AS.

Investeringsdirektør Steinar Fossen i Investinor har jobbet med selskapet og sittet i Energy Micros styre i hele eierperioden.

─ Dårlige investeringer kommer vanligvis raskt til syne, mens det tar lang tid å utvikle de beste selskapene, derfor er det svært gledelig at Investinor allerede nå etter bare fire år har en slik suksesshistorie i porteføljen, sier Kjesbu.

Silab betaler i første omgang 115 millioner dollar for Energy Micro, mens cirka 55 millioner dollar er knyttet til en såkalt earn out-avtale, som påvirkes av resultatene selskapet leverer de kommende årene.

Videreutvikles i Norge
Administrerende direktør og grunnlegger av Energy Micro, Geir Førre, vil etter oppkjøpet bli Vice President i Silab, mens selskapet skal videreutvikles som en underavdeling i Oslo.

─ Silicon Labs’ ressurser og teknologi vil bidra til at vi utvikler produkter og tar større markedsandeler enda raskere, sier Geir Førre i en pressemelding fra Silab.

─ Det er svært viktig for norsk IT-industri at vi klarer å skape slike verdensledende selskap som Energy Micro, det vil motivere flere talenter til å starte egne bedrifter, og gjør det mer attraktivt for investorer å engasjere seg i tidligfaseselskaper, sier Geir Ove Kjesbu.

Markedssjef i Energy Micro er Alf-Egil Bogen. Sammen med Vegard Wollan skapte han mikrokontrolleren AVR, som på 90-tallet ble kjøpt av amerikanske Atmel Corporation. Siden har Atmel Norway i Trondheim vært en av pengemaskinene i det amerikanske morselskapet.

Serieentreprenører
Gründerteamet bak Energy Micro har også tidligere lyktes med å etablere en bedrift og selge den med god fortjeneste. De med på å grunnlegge Chipcon, som i 2006 ble solgt til Texas Instruments.

─ Jeg er imponert over hva gründerteamet har fått til i Energy Micro, og ønsker dem lykke til med videreutviklingen av osloavdelingen som verdensledende kompetansesenter, sier Investeringsdirektør Steinar Fossen i Investinor. Han har vært styremedlem og jobbet tett på Energy Micro siden 2010.

Fakta om Energy Micro AS

  • Energy Micro AS som ble etablert i Oslo i 2007.
  • Energy Micro tilbyr energieffektive og miljøvennlige mikrokontrollere.
  • En mikrokontroller (MCU) kan beskrives som en miniatyrisert datamaskin som er konstruert på en enkelt integrert krets/chip. Mikrokontrollere er en del av hverdagen vår. De er sentrale komponenter i fjernkontroller til TV og DVD-spillere, de styrer anti skrens-sensorer i biler, de finnes i pacemakere, blodtrykksmålere, brannalarmer, MP3-spillere, klokker, industrielle sensorer, strøm- og gassmålere.
  • Sentrale personer i selskapet, deriblant administrerende direktør Geir Førre, kom fra Chipcon AS, som i 2006 ble solgt til Texas Instruments for over 1 milliard kroner.

Fakta om Silicon Laboratories, Inc.
• Silicon Laboratories, Inc. er et NASDAQ-notert teknologiselskap med base i Austin, Texas.
• Selskapet ble grunnlagt I 1996 og børsnotert i 2000.
• Selskapet er leverandør til blant annet Samsung, Huawei, LG, og Thomson.

Les mer på www.silabs.com

Kontakt oss