God avkastning og høyt aktivitetsnivå for Investinor

Publisert: 29.12.2017

2017 ble et innholdsrikt år for Investinor, med rekordhøyt aktivitetsnivå og den første børsnoteringen av et av våre porteføljeselskaper. Dessverre fikk vi også en konkurs i Oceansaver. Med mange solide selskaper i porteføljen og interessante investeringsobjekter i siktet, ser vi frem til spennende tider i 2018!

 I løpet av året som har gått har Investinor gjort hele 51 investeringer, hvorav 13 av disse er investeringer i nye selskaper. Totalt investerte Investinor ca. 320 millioner kroner, og med Investinors medinvestorer summerer de totale investeringene i disse rundene seg til ca 940 millioner kroner, altså rundt tre ganger Investinors investeringer. Som nevnt ble 2017 et merkeår som følge av at Investinor gjorde sin første børsnotering da BerGenBio gikk på børs i april. Selskapet ble positivt mottatt av markedet, og handler på nivåer med solid avkastning for Investinor. Men det er også verdt å nevne at selskapet RDS, som Investinor har vært med å utvikle, ble solgt med god gevinst i 2017.

Porteføljen viser positiv avkastning fra Q3 2016 til Q3 2017, med en løpende årlig bruttoavkastning på 8,5 prosent. Løfter vi blikket enda mer ser vi at selskapets avkastningsprofil har bedret seg kraftig over tid. Det gjelder spesielt blant porteføljeselskapene Investinor har investert i etter at selskapet fikk endret mandat ved stortingsproposisjon i desember 2012. Frem til da hadde Investinor en politisk basert føring på sektorvis fordeling av investeringene, men fra 2013 fikk selskapet et bredere og friere mandat for å oppnå ønsket og forventet avkastning. I porteføljeselskapene investert i fra 2013 har Investinor en gjennomsnittlig (lineær) årlig avkastning på over 15 prosent.

På bakgrunn av alt dette vurderes mulighetene for videre positiv utvikling som god. Investinor sitter på 46 spennende porteføljeselskaper som vi ser frem til å utvikle videre. Avkastning på investeringer i en ventureportefølje forløper seg normalt som en J-kurve. Dårlige investeringer har en tendens til å materialisere seg raskt, og dermed bidra til å dra ned avkastningen innledningsvis. Gode investeringer tar derimot lengre tid å foredle og realisere, slik at de økonomiske bidragene fra disse investeringene kommer senere. En stor andel av den gjenværende porteføljen er selskaper investert i etter mandatendringene i 2013, og mange av de gjenværende selskapene i Investinor ventureportefølje viser potensial for å dra opp avkastningen på J-kurven.

Med investeringene gjort i 2017 har Investinor en gjenværende fri forvaltningskapital på rundt 1,9 milliarder kroner før nye realiseringer blir gjennomført. Med det trykket vi ser blant gründerselskapene i Norge øyner vi mange interessante muligheter i markedet i 2018 – vi gleder oss.

Godt nyttår!

Kontakt oss