Gode resultater fra BerGenBio

Publisert: 08.06.2016

Investinors porteføljeselskap BerGenBio har offentliggjort resultater fra de første kliniske testene av kreftmedisinen BGB324: Den virker bedre en ventet, og har bidratt til å forlenge livet til flere pasienter.

BerGenBio presenterte selskapets første kliniske pasientstudie på verdens største kreftkongress i Chicago (American Society of Clinical Oncology) 3. – 7. juni. Et trettitall pasienter med alvorlig blodkreft deltar i denne studien.

Hensikten med studien er først og fremst å undersøke om medisinen BGB 324 trygg med tanke på bivirkninger, derfor er den foreløpig bare tilbudt eldre pasienter som etablert kreftbehandling ikke lenger har noen effekt på.

─ Resultatene er langt bedre enn forventet, sier Richard Godfrey, administrerende direktør i BerGenBio til Bergens Tidende.

Forskere ved sykehus i Hamburg, Frankfurt og Hannover i Tyskland, Houston i Texas og Haukeland universitetssykehus i Bergen har gjennomført studien sammen med BerGenBio.

BGB324 testes også mot lungekreft, og BerGenBio skal senere teste den på hudkreft, brystkreft og flere typer lungekreft.

Gründer av BerGenBio er UiB-professor James Lorens. Han var den første i verden som påviste at kreftceller med Axl-proteiner opptrer mer aggressivt og blir motstandsdyktige mot behandling. Bergenbio utvikler derfor medisiner som hemmer Axl-virkningen.

─ Medisinen gjør kreftcellene mer synlige for immunapparatet og stopper kreftcellene fra å invadere immuncellene, sier Richard Godfrey til BergensTidende.

Investinor ble medeier i BerGenBio AS i 2012 og har til sammen investert 84 millioner kroner i selskapet.

I første kvartal 2016 hentet BerGenBio inn 212 millioner kroner i ny kapital, til en prising som var 50 prosent høyere sammenlignet med forrige emisjon i 2014.

Kontakt oss