Heimdall Power sikter internasjonalt og henter 35 millioner kroner

Publisert: 21.08.2020

De eksisterende eierne BKK, Hafslund E-CO, Lyse, Sarsia og Investinor deltar alle i emisjonen, i tillegg går Pareto-toppen Lars Ove Skorpen inn med kapital når Heimdall Power henter 35 millioner.

De eksisterende eierne BKK, Hafslund E-CO, Lyse, Sarsia og Investinor deltar alle i emisjonen, i tillegg går Pareto-toppen Lars Ove Skorpen inn med kapital når Heimdall Power henter 35 millioner. Heimdall Powers sensorkule overvåker strømnettet, øker kapasiteten i ledningsnettet og varsler om feil før de skjer. Nå får selskapet kraft til å fortsette veksten.

Heimdall har det seneste året bygget opp en solid ledergruppe. Knut Sandveen, som blant annet er en av gründerne bak GasSecure, går inn som ny COO selskapet, mens Øyvind Teigen, med lang erfaring fra Schlumberger, er ansatt som ny CTO. I tillegg går Dag Honningsvåg inn som ny styreleder.

– Vi har fått på plass en svært kompetent ledergruppe og ny ekstern styreleder, og har de riktige mannskapet og ressursene til å utnytte det kommersielle potensialet som er i selskapet, sier avtroppende styreleder Jon Berg.

Berg er Investeringsdirektør i Sarsia Seed og fortsetter som styremedlem i selskapet.

Investinor og Sarisa Seed har vært aksjonærer i Heimdall Power siden 2017. BKK, Hafslund E-CO og Lyse, som også er kunder av selskapet, kom alle inn på eiersiden i 2019. Nye aksjonærer i denne emisjonsrunden er blant annet direktør for kraft og fornybar energi i Pareto Securities, Lars Ove Skorpen.

-Heimdall Power har hatt en solid utvikling i tråd med de målene selskapet har satt seg. Teknologien de har utviklet er et viktig bidrag i det grønne skiftet, og ikke minst med nye energikilder som vind og sol som krever at netteier har kontroll på kapasiteten i nettet. Heimdall Power har et stort globalt potensial ettersom det er de samme utfordringene med kraftnettet internasjonalt, sier Patrick Sandahl, investeringsdirektør i Investinor.

Heimdall Power har 20 ansatte, fordelt på kontorer i Steinkjer, Stavanger, Oslo og Tyskland. Selskapet startet i 2016, og har i 2020 landet 5 kommersielle salg og installasjoner i Norge. De har ytterligere pilot-installasjoner i Sverige og Frankrike, og er i forhandlinger med nettselskap i flere andre europeiske land.

– Corona-krisen har ikke påvirket vår utvikling så langt. Strømnettet er kritisk infrastruktur som trenger oppgradering, så vi har hatt mange gode kundemøter som normalt siste månedene, Brage W. Johansen, administrerende direktør i Heimdall Power

– Kulene våre sender informasjon om temperatur, vibrasjon og vinkel. Dette kan for eksempel varsle nettselskapet om snø og is på linjene. Selskapet kan sende ut mannskap for å gjøre vedlikehold før strømlinjen faller ned og gir strømbrudd. Det betyr at nettselskapene kan spare store summer ved å ta i bruk våre kuler i høyspentnettet, forklarer Johansen.

Heimdall Powers løsning genererer også annen meget viktig informasjon for nettselskapene og samfunnet.

– Senderne kan måle hvor mye kapasitet som er ledig i nettet. Dermed kan kapasiteten utnyttes i nettet bedre, noe som er svært viktig med den store veksten av ny, variabel kraftproduksjon og som også kan redusere behovet for å investere i nye kraftlinjer, avslutter Johansen.

Kontakt oss