Investeringer er ikke støtte

Publisert: 26.10.2015

Denne teksten ble publisert som leserinnlegg i Nationen:

Nationens dekning av Investinor og vår øremerking til investeringer i skogindustrien blir stadig mer presis og innsiktsfull, men redaksjonen har fortsatt litt å gå på. Overskriften i Nationens reportasje 2. oktober om vår porteføljebedrift Kebony, er etter vår oppfatning villedende: «Får norske støttepenger til fabrikk i Europa».

Kebony har aldri fått «støttepenger» fra Investinor, og kommer heller aldri til å få det. Ganske enkelt fordi Investinor ikke deler ut «støtte». Vi kan ikke dele ut «støtte» til bedrifter, om vi så ville. Investinor har investert i Kebony, mot å få en andel av aksjene i selskapet. De øvrige eierne må altså gi fra seg noen av den fremtidige avkastningen fra Kebony, for at Investinor skal investere i bedriften.

Risikokapitalen som vi forvalter koster noe – den er ikke gratis, og heller ikke billig. Slik må det være, fordi Norge gjennom EØS-avtalen har forpliktet seg til å følge det såkalte Markedsinvestorprinsippet: Skal en stat investere direkte i en bedrift, må det gjøres på samme måte som private investorer ville gjort det, med samme krav til avkastning, eierinnflytelse m.m.

Dette vet Nationens redaksjon, derfor er det overraskende at en seriøs avis som Nationen fortsetter å bruke begreper som «støtte» og «har fått midler» om Investinor og Kebony. Dette bidrar ikke til opplysning, men forvirring. Når det er sagt: Investinor har ingenting imot subsidiering, men forvaltningen av slike subsidier er altså ikke noe Investinor kan drive med, og dersom vi gjorde det, ville vi fått et uanmeldt besøk fra ESA (overvåkingsorganet for EØS-avtalen).

Geir Ove Kjesbu, administrerende direktør i Investinor AS.

Kontakt oss