Investinor får mer fleksibelt mandat

Publisert: 27.04.2012

Investinor får ny eier og et mer fleksibelt mandat.

– Dette er en gledelig tillitserklæring, sier administrerende direktør i Investinor Geir Ove Kjesbu.

Næringsminister Trond Giske varsler i den nye stortingsmeldingen «Verktøy for vekst», at eierskapet til Investinor AS skal overføres fra Innovasjon Norge til Nærings- og handelsdepartementet (NHD).

Samtidig vil Investinors investeringsmandat bli gjort mer fleksibelt: De definerte satsingsområdene; miljø, energi, marin, maritim og reiseliv erstattes av følgende formulering:

«Investinor skal prioritere lønnsomme investeringer: i sektorer med næringsmiljøer med internasjonale komparative fortrinn, som ivaretar utnyttelse av viktige naturressurser, som ivaretar utnyttelse av ny teknologi og kompetanse eller som bidrar til mindre miljøbelastning og menneskeskapte klimaendringer. Dette kan dreie seg om investeringer innen blant annet miljøteknologi, energi, marint næringsliv, maritim sektor, reiseliv, IKT og bio- og helseteknologi.»

— I siste statsbudsjett ble Investinor tilført 1,5 milliarder kroner mer i investeringskapital, og nå får vi i tillegg mer fleksible rammer for virksomheten. Dette tolker jeg som en stor tillitserklæring fra eierne våre, sier administrerende direktør i Investinor, Geir Ove Kjesbu.

Hvilke konsekvenser får endringene for den operative virksomheten i Investinor?
– De vil neppe få store konsekvenser for Investinors virksomhet, vi fortsetter som før å investere på kommersielt grunnlag i fremtidens norske eksportbedrifter, sier Kjesbu.

Han tror imidlertid at forventningene fra omgivelsene kan bli mer realistiske som følge av den varslede endringen i investeringsmandatet:

– Vi har sett tendenser til at noen næringer forventer at vi skal dele ut billig kapital i de sektorene som var prioriterte satsingsområder. Men Investinors oppdrag er og blir å tilby kapital og kompetent eierskap til markedspris, i samarbeid med private investorer. I det nye mandatet vil det forhåpentligvis gå enda tydeligere frem at Investinor fatter sine beslutninger på kommersielt grunnlag og at det viktigste er å investere i gode selskap, sier Kjesbu.

Hvordan blir forholdet til Innovasjon Norge fremover?
– Vi har i etableringsfasen hatt god støtte og hjelp av Innovasjon Norge, og Investinor ønsker fortsatt å ha et tett samarbeid på alle felt der det er naturlig og verdiskapende.

Les mer i stortingsmeldingen

Kontakt oss