Investinor har solgt seg ut av THINK!

Publisert: 02.02.2011

Investinor AS har solgt sine aksjer i THINK Holdings AS til Ener1, Inc. Dette børsnoterte amerikanske konsernet er største aksjonær i THINK, og Investinor mottar oppgjør i form av Ener1-aksjer.

Flere aksjonærer har det siste halvåret konvertert THINK-aksjer til aksjer i Ener1.

– Ener1 er en industriell eier som har etter hvert blitt så stor og dominerende i THINK at det nå er naturlig for Investinor å tone ned sin rolle i selskapet, slik at vår kapital og kompetanse kan tilføres andre norske bedrifter, sier administrerende direktør Geir Ove Kjesbu i Investinor.

Før salget hadde Investinor investert til sammen 65 millioner kroner i aksjer og ansvarlig lån til THINK Holdings AS, og eide 5,5 prosent av selskapet.

Bakgrunn
Investinor AS investerte første gang i THINK i august 2009, ved å delta i en emisjon på totalt 225 millioner kroner. Medinvestorer i denne emisjonen var blant annet Ener1 Inc., det finske industrikonsernet Valmet Automotive og det amerikanske venture-investeringsselskapet Rockport Capital.

I mai 2010 deltok Investinor i en oppfølgingsemisjon med 20 millioner kroner (av totalt 35 millioner dollar). Høsten 2010 deltok Investinor også i brofinanseringer ved å gi THINK ansvarlige lån på til sammen 15 millioner kroner. Også lånekapitalen konverteres til Ener1-aksjer.

Avkastning eller tap?
Investinor anser ikke aksjene i Ener1 Inc. som en strategisk plassering. Selskapet er notert på Nasdaq-børsen i USA.

Har Investinor tjent eller tapt penger på eierskapet i THINK?
– Det vet vi ikke før vi eventuelt selger Ener1-aksjene. Det vi vet er at Investinor har spilt en rolle i en kritisk oppbyggingsfase for selskapet, sier Geir Ove Kjesbu.

Fakta

  • THINK Holdings AS eier elbilselskapet THINK Global AS.
    Elbilselskapet THINK ble startet opp i 1990 (da med navnet Pivco AS).
  • Selskapet har hatt stor utskifting på eiersiden og gikk konkurs i 1998 og 2006, men ble refinansiert og videreført.
  • THINK Global AS var under offentlig administrasjon fra slutten av 2008 fram til august 2009, da det ble refinansiert gjennom en emisjon som blant annet Investinor deltok i.
  • THINK Holdings AS ble etablert i forbindelsen med refinansieringen av THINK i august 2009.
Kontakt oss