Investinor investerer 20 millioner i Skyfall Ventures

Publisert: 03.07.2020

(Oslo, 03.07.20) Kort tid etter at Skyfall Ventures lukket sitt nye tidligfasefond på 50 millioner kroner, åpnet fondet døren på gløtt for en tilleggsinvestering fra Investinor.

Skyfall begynte å hente kapital ved nyttår i år og hentet på kort tid inn 50 millioner kroner før fondet ble lukket i starten av mars. Investinor er den eneste aktøren som nå kommer inn i en tilleggsrunde, som øker fondets størrelse fra 50 til 70 millioner kroner. Investinor kommer inn på samme vilkår som de eksisterende investorene, og Skyfall Ventures blir dermed den tredje fond-i-fond-investeringen Investinor gjør på kort tid.

– Skyfall Ventures er et fond med et sterkt team og en veldig god track record. De har bevist at de kan skape verdi både for gründerne og investorene sine, og sitter på sektorkompetanse og erfaring som gründere selv. Det gir dem en veldig interessant dealflow, et godt rykte og nettverk blant gründere, sier Rannveig Fadum, investeringsdirektør i Investinor.

Fadum har ansvar for Investinors fond-i-fond- og matchingmandat i pre-såkornfasen. Investinor overtok også de tidligere presåkorn- og såkornfondene fra Innovasjon Norge i vår.

Setter regjeringens krisepakke i arbeid
Investinor fikk i fjor tildelt 142 millioner kroner til et nytt fond-i-fond-mandat og i forbindelse med regjeringens koronapakke til næringslivet fikk Investinor 1 milliard kroner ekstra til dette mandatet. Investinor jobber nå hardt for å sette midlene i arbeid for å sikre at potensielle vekstvinnere blant norske tidligfaseselskaper fortsatt får tilgang til tilstrekkelig kapital.

– Investinor har over lang tid bygget seg opp kompetanse og nettverk i det norske venturemiljøet. Derfor kan vi nå raskt gi de ekstra midlene bein å gå på. At Skyfall har en jevn strøm av spennende selskaper som kommer til dem på grunn av det sterke forvalterteamet gjør at pengene kan komme enda raskere i arbeid, sier Terje Eidesmo, administrerende direktør i Investinor.

Skyfall Ventures fokuserer  primært på konsumentrettede teknologiselskaper og programvare for bedriftsmarkedet, og har tidligere gjort det godt med tidlige investeringer i selskaper som Kolonial og Nabobil. Blant de eksisterende investorene i de nye fondet finner man Nabobil-gründer Christian Hager, Børge Astrup fra Puzzel, Otovo-gründer Simen Fure Jørgensen, og eiendomsinvestorene Montin og Urabanium Gruppen. Også Sissener-familien har kjøpt fondsandeler.

– Vi hadde i utgangspunktet satt et fondstak på 50 millioner, men da Investinor tok kontakt og ønsket å se på muligheten for å investere, tok vi selvsagt en runde blant våre investorer som utelukkende var positive til å gjøre en utvidelse. Å få med Investinor i fondet er en fjær i hatten for oss, det gir oss ytterligere kredibilitet i markedet og vi får litt større finansielle muskler til å levere på vår strategi om å støtte ekstraordinære gründere som ønsker å bygge teknologiselskaper med et stort internasjonalt potensial, sier Espen Malmo, Managing Partner i Skyfall Ventures.

Skyfall har frem til lansering av sitt første fond i hovedsak investert egne midler, men har siden 2017 også forvaltet kapital fra presåkornsordningen som Rannveig Fadum ledet i Innovasjon Norge. Kapitalen har blitt investert i blant andre Otovo, Strise, Tise og Vev, i en portefølje bestående av  totalt 15 norske oppstartselskaper. Med kapitalen i det nye fondet skal Skyfall de neste årene investere i opptil 15 nye selskaper.

– Selv om covid-19 fortsatt påvirker de fleste, og nok kommer til og merkes langt utover høsten, skjer det fortsatt mye spennende i oppstartsverden, spesielt for oss har mulighet til å ha på «lange briller» og som investerer i teknologi. Vi har vært aktive gjennom krisen og har siden fondet ble lansert i mars investert i tre utrolig spennende selskaper. Det ene er Age Labs, mens de to seneste enda ikke er offentliggjort. Men følg med utover høsten, avslutter Malmo.

Kontakt oss