Investinor investerer i bioteknologiselskapene Aim Therapeutics og Pluvia

Publisert: 06.12.2017

Investinor gjør to nye tidligfaseinvesteringer i bioteknologiselskapene APIM Therapeutics AS og Pluvia AS sammen med koinvestor Sarsia Seed. Investinors investeringer er henholdsvis 4 MNOK i APIM og 1 MNOK i Pluvia.

APIM er et forskningsbasert legemiddelfirma innen kreftbehandling basert på professor Marit Otterleis forskning ved NTNU. Selskapet utvikler en teknologiplattform innenfor kjemoterapi som har potensiale til å re-effektivisere behandlingen hos kreftpasienter med resistens mot andre cellegiftbehandlinger. Medisinkandidaten ATX-101 vil være klar for fase I/IIa kliniske studier i løpet 2018 når CTA-godkjenning foreligger. De største investorene i APIM er Sarsia Seed AS og Norges Innovasjonskapital (NIK). Les selskapets pressemelding her.

Pluvia er et forskningsbasert legemiddelfirma innen nisjeindikasjoner basert på professor Aurora Martinezs forskning ved UiB. Selskapet utvikler et medikament som skal bedre livskvaliteten til barn som rammes av den sjeldne, medfødte stoffskiftesykdommen Føllings sykdom (PKU). Selskapet er fortsatt i en tidlig preklinisk fase.  Bergens Forskningsstiftelse (BFS) og Bergen Teknologioverføring (BTO) er også eiere i selskapet.

Kontakt oss