Investinor investerer i farmasibedriften Curida

Publisert: 22.01.2018

Investinor investerer 25 millioner kroner i farmasibedriften Curida i Elverum. Dermed er emisjonen fra desember sluttført. Da gikk Canica og Klaveness Marine inn med 25 millioner kroner hver.

– Curida er et spennende farmasiselskap med globale ambisjoner, som vi har jobbet tett med det siste året. Sammen med de nye eierne vil vi tilføre både kapital og kompetanse som kan bidra til å ta selskapet videre. Vi ser et stort potensial for selskapet fremover, sier administrerende direktør Haakon H. Jensen i Investinor.

Styreleder Per S. Thoresen og daglig leder Leif Rune Skymoen er svært fornøyde med at emisjonen nå er fulltegnet. Totalt har Curida hentet inn 75 millioner kroner i denne runden. Midlene går til utviklingen av Curidas virksomhet, styrket salgsarbeid, samt Curidas kjøp av bedriften Ås Produksjonslab AS som ble gjort i begynnelsen av januar.

– Emisjonen gir Curida betydelig mer slagkraft, slik at vi kan bli en lønnsom og god arbeidsplass. Samtidig er vi godt fornøyde med den tillitserklæringen det er at Investinor som en profesjonell investor i vekstselskaper nå er kommet med på laget. Det var et sterkt ønske fra både ledelsen og våre andre investorer å ha med Investinor, sier Thoresen.

Curidas mål er å bli en internasjonalt ledende aktør innen sin nisje i Blow Fill Seal markedet (BFS). Lykkes man med det vil man også utgjøre en viktig del av den norske satsingen på livsvitenskap og helseindustri, og skape et nasjonalt senter for industrialisering av medisinsk innovasjon.

 

Dette er Curida:

Curida har cirka 70 ansatte og driver kontraktproduksjon av flytende legemidler og næringsmidler i lokaler i Elverum der Nycomed, og etter hvert Takeda Nycomed, hadde produksjon fra 1990 til Takeda flyttet produksjonen ut av Norge i 2015. Ås produksjonslab, som produserer flytende legemidler til norske apotek, er fra januar 2018 del av Curida-konsernet.

Curida gjør produksjons- og utviklingsoppdrag for norske og internasjonale legemiddelselskaper.

Faksimile fra Finansavisen 20.01.18

Kontakt oss