Investinor investerer i venturefondet Momentum

Publisert: 02.10.2020

Investinor, Ferd og Farvatn er blant investorene som har tegnet seg i Momentums nye venturefond, Momentum II som henter nærmere 200 millioner kroner i første investeringsrunde. Fondet er nå klart for nye investeringer i bærekraftige teknologiselskaper, spesielt knyttet til havnæringene.

– Momentum er et fond med et sterkt team og en god track record. De har bevist at de kan skape verdi både for gründerne og investorene sine, og sitter på unik sektorkompetanse. Deres ESG-profil og fokus på bærekraftige investeringer underbygger vår satsning på morgendagens næringsliv, sier Ola S. Smeby, investeringsdirektør i Investinor.

Regjeringen tilførte tidligere i år Investinor 1 milliard kroner i ekstra investeringskapital til sitt nye matching- og fond-i-fond-mandat, som en del av koronatiltakene for å trygge kapitaltilgangen for norske oppstarts- og vekstselskaper.

– Investinor har hatt stor pågang av selskaper og fond som har gode forutsetninger for å lykkes. Vi ser potensielle vekstvinnere som vil kunne gi investorene god avkastning og det er viktig disse får tilgang til risikovillig og kompetent kapital. Vi har over lang tid bygget oss opp kompetanse og nettverk i det norske venturemiljøet. Derfor kan vi nå relativt raskt allokere betydelige midler til kvalitetsforvaltere, sier Johan Bøe Bjørkevoll, investeringsdirektør i Investinor.

Momentum ble startet i 2013 og fondet var blant annet med på å etablere Cutters og Freska. Senere ble en felles investering innenfor akvakultur starten på et tett samarbeid med Farvatn, som i likhet med Momentum-teamet ønsket å bygge et solid venturemiljø i Bergen

– Vi er svært tilfredse med at vi har fått med oss så solide investorer, og at vi har fått inn mer kapital i første investeringsrunde enn hva som var målet. Responsen viser at vår investeringsfilosofi sentrert rundt havet og bærekraft treffer markedet. Vi jobber nå videre med en andre closing, og har som mål å lande på totalt 400 millioner kroner, sier Hilde Støle Pettersen, managing partner i Momentum.

– Når vi velger forvaltermiljøer er vi opptatt av å identifisere team som aktivt bistår porteføljeselskaper med globalt potensial med å realisere ambisjonene sine. Vi er opptatt av at porteføljeselskapene skal få tilgang til muligheter, gode råd og nettverk som løfter dem til nye nivåer, samtidig som selskapene etterlater seg positive avtrykk i omgivelsene. Farvatn legger også stor vekt på kjønnsbalanse i selskapene. Momentum har utmerket seg som et sterkt team med fremragende evner til å identifisere og utvikle morgendagens selskaper i nært samarbeid med selskapene selv, sier Bjørn Kristian Eide, CEO i Farvatn Capital.

Momentums første fond har til sammen tolv nordiske oppstartsselskaper i porteføljen. Av disse er trolig Spacemaker det mest profilerte. Selskapet har blitt kåret til et av de mest spennende teknologiselskapene i Norden og har tiltrukket seg stor interesse fra internasjonale kunder og investorer. Spacemaker har utviklet en software som basert på kunstig intelligens optimaliserer utbygging av eiendom. Andre profilerte selskaper i Momentums portefølje inkluderer ONiO, RAYVN, Ava of Norway, Scanreach og Dyrekassen.

– Havnæringene er et naturlig fokus for oss, både fordi Norge har tydelige fortrinn innenfor akvakultur og maritim sektor, og fordi vårt utgangspunkt på Vestlandet plasserer oss midt i de viktigste klyngene i landet. Sammen med bransjeaktører og utvalgte co-investorer skal vi være med å skape verdensledende teknologiselskaper rundt våre viktigste eksportnæringer. Vårt fokus på bærekraft betyr imidlertid at vi styrer unna olje og gass, sier Arve Janbu Fresvik, managing partner i Momentum.

Ferd tegner seg gjennom mandatet Ferd Impact Investing, som skal levere både en solid risikojustert avkastning og en positiv effekt på FNs bærekraftsmål.

– Havnæringene, og spesielt akvakultur, er et av våre fokusområder. Momentum har skapt betydelige verdier siden oppstarten i 2013, og har bygget en robust verktøykasse og posisjon. Vi ser frem til å være med når Momentum II investerer i og driver frem nye bærekraftige teknologiselskaper, sier Erik Bjørstad, direktør i Ferd Impact Investing

Til fond II har Momentum foreløpig hentet nærmere 200 millioner kroner. Farvatn, Investinor og Ferd kommer inn med til sammen cirka 130 millioner kroner.

– Vi har hatt et mål om å bygge en bred investorbase som favner hele landet og som også kan bidra med erfaring og nettverk inn mot virksomheten vår. Med hittil 16 aksjonærer har vi fått et utvidet Momentum-team som vi er stolte av, sier Janbu Fresvik.

Johan Bøe Bjørkevoll og Ola S. Smeby Foto: Innvoasjon Norge // Helgeland Invest AS (redigert versjon)

Kontakt oss