Investinor lukker gapet i venture

Publisert: 27.02.2018

Av Haakon H. Jensen, administrerende direktør i Investinor

«Det finnes hverken nok kapital eller kompetanse i Norge». Det sier Kjartan Slette gründer av det norske teknologiselskapet Unacast i DN 13. februar. Selskapet er en globalt ledende dataplattform for stedsbasert data, og meldte tirsdag at det hentet inn 140 millioner kroner. Unacast er allerede en internasjonal suksess og et forbilde for andre norske gründerselskaper, men finansieringen har vært utfordrende og kapitalen måtte hovedsakelig hentes i utlandet.

Det statlige investeringsselskapet Investinor har vært en av nøkkelinvestorene i Unacast, og ifølge Slette har Investinor spilt en avgjørende rolle i prosessen med å hente inn ny kapital til selskapet. Ikke bare fordi Investinor investerte i Unacast allerede i 2015, men også fordi Investinor har fungert som en brobygger og garantist, noe som har gjort det mulig å få med det anerkjente internasjonale venturefondet White Star Capital og telekomselskapet Telia på laget.

Det samme skjedde i begynnelsen av januar, da Investinor var brobygger og medinvestor da giganten Intel Capital gikk inn i det norsk-tyske teknologiselskapet Swarm64. Faktisk har hele syv internasjonale venturefond investert sammen med Investinor siden starten av 2017. I den samme perioden har få andre norskbaserte institusjonelle venturefond deltatt i emisjoner av denne størrelsesorden. De fleste av disse har ikke mulighet til å lede emisjoner i den størrelsen Investinor nettopp har gjennomført i Unacast og Swarm 64, fordi fondene og investeringsmodellene deres er innrettet mot mindre investeringer, eller de er rettet mot helt spesialiserte sektorer.

Gründere i den såkalte såkorn- eller pre-såkornfasen har i dag relativt god tilgang på kapital gjennom Innovasjon Norge og virkemiddelapparatet. Regjeringen innførte også nylig et skattefradrag for tidligfaseinvesteringer, som skal øke tilgangen på kapital ytterligere. På den andre enden av skalaen fungerer Oslo Børs godt som markedsplass for modne selskaper. Her er også en rekke private equity-fond aktive.

Det som imidlertid mangler er vekstkapital og investorer som kan støtte og finansiere kommersialisering og internasjonal vekst. I dag møter gründere som har kommet seg gjennom den første fasen og står klare for å ta produktene og tjenestene sine ut i verden et krevende kapitalmarked. Spesielt gjelder dette vekstselskaper som planlegger å hente mellom 25 til 100 millioner kroner til risikokapital.

Investinor spiller dermed en viktig rolle i det norske kapitalmarkedet i dag. Selskapet investerer i gründerbedrifter inne i den kritiske vekstfasen, og jobber systematisk med å bygge bro til internasjonale investorer. For underskogen av norske oppstartsselskaper som nå vokser frem, er det nettopp denne type vekstkapital vi trenger.

I tillegg er Investinor lønnsomt. Riktignok hadde selskapet en krevende start. I perioden 2009–2012 hadde Investinor sektorbaserte føringer som begrenset muligheten til å fritt plukke gode investeringsmuligheter. I 2012 ble eierskapet flyttet fra Innovasjon Norge til Nærings- og fiskeridepartementet, samtidig som de sektorbaserte føringene ble myknet opp. Dermed kunne Investinor velge de mest spennende selskapene i vekstbransjer. En ny analyse verifisert av en kompetent ekstern part denne måneden, slår fast at Investinors portefølje som er investert fra starten av 2013 og ut 2017 har en samlet årlig bruttoavkastning (realisert og urealisert) på hele 26,5 prosent. Netto etter driftskostnader er årlig avkastning ca. 21 prosent i denne perioden.

Investinor er også godt i gang med å realisere gevinster. Det seneste året har porteføljeselskapet BerGenBio blitt børsnotert, i tillegg til at Investinor har solgt AlpinCo og Robotic Drilling Systems. Disse tre har en samlet gevinst for Investinor på godt over 300 millioner kroner.

Investinor hadde også en konkurs i 2017, da ballastvannrenseselskapet OceanSaver (investert 2011) måtte melde oppbud. Selv om slike prosesser alltid er vanskelige kommer vi ikke utenom at Investinors mandat, å investere i vekstselskaper, alltid vil være forbundet med en ikke ubetydelig risiko for at enkelte investeringer ikke lykkes.

Investinor har det siste tiåret stått for rundt en tredjedel av norske ventureinvesteringer, og har utløst åtte milliarder i vekstkapital i mer enn 70 selskaper. Unacast og Swarm64 er representative for hvordan Investinor i dag hjelper norske selskaper med global vekst og samtidig skaper god avkastning.

Kontakt oss