Investinor med historisk gevinst etter å ha solgt aksjer for mer enn 600 millioner kroner i Calliditas Therapeutics

Publisert: 10.11.2020

(Trondheim, 10.11.2020) Investinor AS («Investinor») har solgt mesteparten av sin aksjebeholdning i det børsnoterte biotek-selskapet Calliditas Therapeutics AB («Calliditas»), og har med det realisert en gevinst på mer enn 475 millioner kroner – den største gevinsten i Investinors historie.

Investinor investerte første gang i Calliditas i 2013. Investeringen ble foretatt sammen med svenske Industrifonden AB og Bengt Julander, en av gründerne i selskapet. Totalt har Investinor investert 137 millioner kroner i Calliditas og har hatt en aktiv rolle i å utvikle selskapet fra tidlig klinisk fase til å være et børsnotert selskap med positive fase 3 data.

I løpet av 2020 har Investinor solgt totalt ca. 4,9 millioner aksjer, noe som representerer ca. 10% av utestående aksjer i Calliditas. Investinor har samlet sett solgt aksjer for mer enn 600 millioner kroner og realisert en gevinst på mer enn 475 millioner kroner knyttet til investeringen i Calliditas – Investinors største gevinst fra en enkeltinvestering noensinne.

– Investinor vil gratulere Calliditas med nylig annonserte positive fase 3 data. Sammen med selskapet og medinvestorer har vi lyktes med å utvikle og synliggjøre betydelige verdier, samt å diversifisere eierbasen gjennom børsnoteringene på NASDAQ i Stockholm og New York. At vi i løpet av 2020 har solgt mesteparten av vår aksjebeholdning er i henhold til den langsiktige planen vi har hatt gjennom vår syvårige eierperiode. Nå overleverer vi stafettpinnen til eiere som er mer riktige for den neste fasen, sier Ann-Tove Kongsnes, investeringsdirektør og leder av helseteamet i Investinor.

– Dette en milepæl for Investinor på flere måter. Nedsalget representerer Investinors første exit via kapitalmarkedet. Det er også ett av de største nedsalgene så langt i år blant børsnoterte helseaksjer i Norden. Investeringen i Calliditas er et utmerket eksempel på hvordan Investinor som eier kan videreutvikle og realisere verdier på børs der hvor det er hensiktsmessig, sier Thomas S. Wrede-Holm, investeringsdirektør i Investinor.

– Vi gleder oss over at Calliditas er et viktig skritt nærmere markedslansering av Nefecon, som vil bidra til økt livskvalitet for pasienter med nyresykdommen IgA nefropati. Investinor har over tid bygd en solid helseportefølje med Calliditas som et av de mest modne casene, og vi har stor tro på verdiene i resten av porteføljen, sier Birgitte Gangmark Villmo, Senior Associate og del av helseteamet i Investinor.

Investinors realiserte gevinst på mer enn 475 millioner kroner i forbindelse med investeringen i Calliditas tilsvarer en IRR på ca. 35% og en ROI på ca. 4,5x.

– Investinor har hatt en meget god reise i Calliditas gjennom et langt eierskap. Investinor har investert i over 70 selskaper, og gevinsten i Calliditas viser hvilket potensiale som ligger i ventureporteføljen vår, sier Terje Eidesmo, administrerende direktør i Investinor.

Investinors gjenværende aksjebeholdning i Calliditas på 166 803 aksjer tilsvarer en eierandel på 0,3%. Disse aksjene er knyttet til utstedte kjøpsopsjoner.

Kontakt oss