Investinor og Oxer Kapital investerer i Termowood

Publisert: 06.03.2018

(Hurdal, 28. februar 2018) Det statlige investeringsselskapet Investinor investerer nærmere 11 millioner i bygningselement-produsenten Termowood. Det familieeide investeringsselskapet Oxer Kapital er også med i emisjonen som er på totalt 22 millioner.

– Termowood er et unikt selskap som er med på å endre byggebransjen i en betydelig mer effektiv og miljøvennlig retning. Sammen med Oxer Kapital og de andre nye eierne håper vi å kunne tilføre både kapital og kompetanse som kan bidra til å ta selskapet videre, sier administrerende direktør Haakon H. Jensen i Investinor.

Termowood leverer bygningselementer av trevirke basert på en patentert teknologi og byggesystem («lego-prinsipp») – et svært konkurransedyktig produkt med hensyn til byggetid, miljø, kvalitet og pris. Termowood er en hybrid mellom tradisjonelt bindingsverk og massivtre.  Selskapet er i tidlig fase, men har allerede levert elementer til et titatalls prosjekter fra sin 1. generasjons produksjonslinje, herunder eneboliger, flermannsboliger, barnehage, omsorgsbolig, sjøboder, garasjer, tilbygg og rehabilitering.

Vi er svært imponert over gjengen som har bygd opp Termowood som en sterk utfordrer i byggebransjen med et innovativt konsept som allerede tilfredsstiller morgendagens krav til passiv-/, så vel som plusshus. Produktet er optimalisert for helautomatisk robotisert produksjon og gir en betydelig rasjonalisering av medgåtte timer, samt mulige feilkilder i et byggeprosjekt. Samtidig gir utformingen nærmest ubegrenset arkitektonisk frihet og svært kort vei fra tegnebrett til ferdig hus. Dette er akkurat hva mange i verdikjeden og øvrige aktørerhar etterspurt i lang tid. Vi håper vår bakgrunn, innsikt og posisjon i eiendom- og byggebransjen kan bidra til at Termowood når sine målsetninger sier, investeringssjef Per Erik Sandersen i Oxer Kapital.

Investinor går alltid sammen med private aktører når selskapet investerer, og fungerer som en brobygger mellom privat og offentlig kapital. Totalt er emisjonen på 22 millioner kroner, hvor Investinor går inn med 49 prosent av beløpet. Oxer Kapital investerer 6,5 millioner, mens noen mindre investorer og eksisterende aksjonærer går inn med resterende beløp. Emisjonen skal finansiere en 2. generasjons produksjonslinje som er utviklet i nært samarbeid Tronrud Engineering – et av Norges ledende high-tech miljøer.

– Vi har vært igjennom en vellykket demonstrasjonsfase og går nå over til fullskala, tilnærmet helautomatisert produksjon lokalisert i Hurdal og som vil basere seg på norsk trevirke. Vi er svært fornøyde med at Investinor og Oxer Kapital som profesjonelle investorer i vekstselskaper er kommet med på laget, sier Nils Otto Ørjasæter, styreleder i Termowood.

– Fordelen med Termowood kontra tradisjonelt bindingsverk er at det elementbaserte oppsettet gir inntil 60-80 % raskere byggetid på byggeplassen. Byggekostnadene reduseres med 10-30 %, det er bedre bæreevne og det er mer miljøvennlig, sier Ørjasæter.

Les artikkel i DN her

**

Kontaktpersoner:

Nils Otto Ørjasæter, styreleder i Termowood, tlf: 911 07 841

Henning Thorsen, Dagligleder/Gründer i Termowood, tlf: 922 90 838

Stig Andersen, investeringsdirektør i Investinor, tlf: 957 93 633

Per Erik Sandersen, investeringssjef i Oxer Kapital, tlf: 932 08 098

 

Om:

Termowood tilbyr et nytt og patentert konsept for bygg i tre som en hybrid mellom bindingsverk og massivtre der det beste av de to løsningene kombineres til et svært konkurransedyktig produkt med hensyn til pris, styrke, byggetid og miljø. Selskapet er i venturefase, men har allerede levert moduler til 20 prosjekter, herunder eneboliger, flermannsboliger, barnehage, omsorgsbolig, sjøboder, garasjer, tilbygg og rehabilitering. Selskapet har i dag 8 ansatte. Termowood ble blant annet nominert til byggenæringens Innovasjonspris i 2017. Selskapet er basert i Drammen, med produksjonsavdeling i Hurdal. www.termowood.no

Investinor er et statlig investeringsselskap som bidrar til økt verdiskaping gjennom å tilby risikovillig kapital til internasjonalt orienterte konkurransedyktige bedrifter. Investinor tar alltid en minoritetsposisjon i sine investeringer (mindre enn 50 prosent) og investerer alltid sammen med private investorer. Investinor forvalter 4,2 milliarder kroner og har i dag 48 selskaper i sin investeringsportefølje. www.investinor.no

Oxer Kapital er et familieeid investeringsselskap som gjør direkte investeringer i tidligfase og etablerte virksomheter med tilknytning til bygg, anlegg og eiendom. www.oxerkapital.no

Les mer i DN her

Kontakt oss