Investinor satser på fem ledende venturefond

Publisert: 05.07.2024

Investinor skal investere over 120 millioner kroner i fem nye fond, inkludert Startuplab, Atomico, Idékapital og Core Eqty.

Det mest kjente fondet er trolig Atomico, som med over 42 milliarder kroner under forvaltning er en av Europas største venturefondforvaltere.

Fondet ble grunnlagt av Skype-gründeren Niklas Zennström i 2006, og har investert i en rekke suksessfulle oppstartsselskaper som Klarna, Wolt og norske Strise.

Nå går Investinor inn med vel 21 millioner kroner (2 mill. dollar) i Atomico sjette venturefond. Ved å investere i det internasjonale storfondet sikrer Investinor tilførsel av kapital, kompetanse og nettverk til norske tidligfaseselskaper.

—Dette samarbeidet vil gi betydelig læringsutbytte, ikke bare Investinor, men for hele det norske økosystemet. Vi knytter oss tettere sammen med et av Europas ledende venture capital (VC)-miljøer, sier investeringsdirektør Johan B. Bjørkevoll i Investinors fondsteam.

Kan skape ringvirkninger i Norge

Atomico er kjent for å bruke mye tid og kapital på å bygge nettverk i landene de investerer. Fondet utgir også ut den innflytelsesrike årlige rapporten «State of European Tech», som anses som et referanseverk i bransjen.

—Ved å investere i et utenlandsk fond som investerer i norske selskaper, håper vi kan føre til at enda flere internasjonale fond får øynene opp for det norske tidligfasemiljøet. Dette kan potensielt øke kapitaltilgangen for norske selskaper, sier investeringsdirektør Ola Smeby i fondsteamet.

Investinor krever ved investeringer i internasjonale fond at minst like mye som vår andel skal investeres i norske selskaper.

Atomico Venture VI retter seg primært mot mer modne europeiske  teknologiselskaper. Som et såkalt lysegrønt Artikkel 8-fond stiller det strenge krav til ESG og bærekraft. Fondets visjon er å være Europas «most mission-driven VC». Det europeiske investeringsfondet (EIF) er blant de største investorene.

Styrker norske fondsmiljøer

Samtidig annonserer Investinor nyinvesteringer i de norske fondene Core Eqty, Idékapital Growth Horizont og Startuplab Founders Fund. En femte fondsinvestering vil bli annonsert i nær fremtid.

  • Core Eqty er et nystartet fond med Jostein Pettersen og Gunnar Sellæg i spissen. Partnerne har lang erfaring fra norsk næringsliv og internasjonale VC-investeringer. Fondet fokuserer på norske softwareselskaper (SaaS) i Series A-fasen.
  • Growth Horizon er Idékapitals tredje fond. Det skal investere i B2B og software-selskaper med skalerbare forretningsmodeller og stort internasjonalt potensial.
  • Startuplab Founders Fund retter seg særlig mot såkornselskaper innenfor energi, fintech, mobilitet og byggenæringen, med vekt på løsningsselskaper, bærekraft og grønn verdiskapning.

—Disse nyinvesteringene vil ikke bare sikre langsiktig avkastning, men også styrke det norske økosystemet for tidligfaseselskaper og -fond. Samtidig får vi verdifulle internasjonale impulser. Risikokapital og tidligfaseselskaper er nøkkelen for å skape morgendagens næringsliv, og her har vi muligheten til å lære av de beste, sier Bjørkevoll.

Startuplab Founders Fund retter seg særlig mot såkornselskaper innenfor energi, fintech, mobilitet og byggenæringen, med vekt på løsningsselskaper, bærekraft og grønn verdiskapning. Her fra kontorlokalene i Oslo. Foto: Forskningsparken/Startuplab

—Disse nyinvesteringene vil ikke bare sikre langsiktig avkastning, men også styrke det norske økosystemet for tidligfaseselskaper og -fond. Samtidig får vi verdifulle internasjonale impulser. Risikokapital og tidligfaseselskaper er nøkkelen for å skape morgendagens næringsliv, og her har vi muligheten til å lære av de beste, sier investeringsdirektør Johan B. Bjørkevoll i Investinors fondsteam. Foto: Henrik Fjørtoft

Investeringsdirektør Ola S. Smeby i Investinors fondsteam. Foto: Henrik Fjørtoft

Kontakt oss