Investinor selger AlpinCo

Publisert: 08.01.2018

(Oslo, 5 januar 2018) Investinor har i dag solgt hele sin eierpost på 49 prosent i AlpinCo, selskapet som driver skidestinasjonene i Hafjell og Kvitfjell. Kjøperen er den amerikanske investoren Bjørn Erik Borgen.

Norskamerikaneren Bjørn Erik Borgen er allerede inne på eiersiden i AlpinCo. Transaksjonen gjør Borgen til majoritetseier.

– Etter seks år som aktiv eier i AlpinCo ser Investinor at selskapet har kommet opp på et nivå hvor det er naturlig at andre tar stafettpinnen videre. Fremtidig utvikling av AlpinCo vil kreve store investeringer og en kraftfull eier som kan løfte destinasjonene videre. Det er vi trygge på at Borgen kan bidra til, sier administrerende direktør Haakon H. Jensen.

Investinor har vært eier i AlpinCo siden 2012. Da besto selskapet av to separate alpinanlegg. I dag er AlpinCo en integrert destinasjonsaktør med betydelig kommersiell aktivitet. Omsetning og resultater har økt sterkt de seneste årene, og for 2017/2018-sesongen forventer AlpinCo en omsetning på rundt 250 millioner kroner. Investinor får en realisert gevinst på over 115 millioner kroner fra salget av aksjene i AlpinCo. Dermed sitter Investinor igjen med sin høyeste realiserte avkastning siden oppstart av fondet i 2009.

– Da jeg startet i Investinor i oktober 2016, var dette noe av det første jeg tok tak i. Det har vært en lang prosess, og vi er glade for å ha landet transaksjonen nå. Vi er godt fornøyd med at vi gjennom denne transaksjonen skaper avkastning samt frigjør betydelige midler til nye vekstinvesteringer for Investinor i Norge, sier Jensen.

Nylig åpnet AlpinCo den nye fjellsiden Varden på Kvitfjell, hvor det er investert i nytt heisanlegg og solgt tomter til fritidsboliger for nær 150 millioner kroner.

– Borgen har vært investor i Kvitfjell siden 2003, og har store ambisjoner og langsiktige planer for AlpinCo. Investinor har bidratt med viktig kompetanse og nettverk de siste årene og AlpinCo er nå godt integrert og klar for neste steg, som innbefatter store utviklingsprosjekt i blant annet videre heisanlegg og varme senger. Vi ser frem til å utvikle selskapet videre sammen med de øvrige eierne, DnB og Anders Buchardt, sier Bjørn Erik Borgen.

Daglig leder Odd Stensrud i AlpinCo er svært fornøyd med at en sterk aktør med betydelig internasjonalt nettverk innen skibransjen nå tar kontroll i AlpinCoAlpinCo.

– Etter mer enn fem år på eiersiden i AlpinCo, og som eier av Kvitfjell siden 2003, er vi godt kjent med Borgen. Vi vet at han er en ambisiøs og kompetent eier med et stort og helhjertet engasjement for alpin skisport. Vi ser frem til at Borgen blir enda sterkere involvert i utviklingen av våre destinasjoner Hafjell og Kvitfjell. Samtidig vil vi takke Investinor for all støtte gjennom de siste seks årene, sier Stensrud.

Transaksjonen, som ble signert denne uken, forventes fullført innen midten av februar.

**

Om Investinor AS:
Investinor er et statlig investeringsselskap som bidrar til økt verdiskaping gjennom å tilby risikovillig kapital til internasjonalt orienterte konkurransedyktige bedrifter. Investinor tar alltid en minoritetsposisjon i sine investeringer (mindre enn 50 prosent) og investerer alltid sammen med private investorer. Investinor forvalter 4,2 milliarder kroner og har i dag 47 selskaper i sin investeringsportefølje.

For mer informasjon, kontakt:

Haakon H. Jensen, administrerende direktør, Investinor, tel 93281058

Om Bjørn Erik Borgen

Bjørn Erik Borgen er norskamerikaner bosatt i Colorado, USA og CEO i Borgen Investment Group.  I 2003 kjøpte Borgen destinasjonen Kvitfjell som han utviklet frem til han solgte virksomheten til AlpinCo i 2012.

Om AlpinCo

AlpinCo eier og driver alpinanleggene i Hafjell og Kvitfjell. Hafjell og Kvitfjell er henholdsvis Norges 3. og 7. største alpindestinasjoner målt i heisomsetning. AlpinCo eier også HafjellKvitfjell Booking og GudbrandsGard hotell. I virksomheten inngår også eiendomsutvikling. Selskapet har i vintersesongen nærmere 300 ansatte.

Kontakt oss