Investinor selger seg ut av TOPRO Industri

Publisert: 28.03.2022

Investinor selger sin eierandel i TOPRO Industri AS til det norske investeringsfondet Serendipity Partners, som vil gjøre betydelige investeringer i Gjøvik-bedriften.

TOPRO Industri er Europas største produsent av rullatorer og andre ganghjelpemidler, med et årlig salg på over 300 millioner kroner til mer enn 25 land. Investinor og Serendipity Partners har sammen vært hovedeier av TOPRO Industri siden årsskiftet 2017/2018.

– Investeringen i TOPRO Industri har vært en fantastisk reise. Sammen med en særdeles dyktig medinvestor, ledelse og organisasjon har man gjennom de siste fire årene effektivisert driften og etablert seg i flere nye markeder, samt utvidet og oppgradert produktsortimentet. Vi er stolte over å ha vært med å bidra til å skape en bærekraftig og fremtidsrettet eksportbedrift på Gjøvik, sier investeringsdirektør Thomas S. Wrede-Holm, som er ansvarlig for investeringen hos Investinor.

Får skryt for eierskapet

Egil Bodd, som er styreleder i TOPRO Industri og managing partner i Serendipity Partners, takker Investinor for samarbeidet:

– Investinor har vært avgjørende for at selskapet har lykkes. TOPRO Industri står bedre stilt nå enn noen gang tidligere. Vi ser frem til å videreføre eierskapet og sammen med nye eiere vil vi fortsatt tilføre TOPRO Industri betydelige beløp i frisk kapital for å utvikle bedriften videre, sier Bodd.

Stortingsrepresentant og parlamentarisk leder Rigmor Aasrud (Ap), som er innvalgt for Oppland, var til stede da avtalen ble annonsert i TOPROs lokaler på Gjøvik 28. mars.

– Dette er et flott eksempel på samarbeidet mellom offentlig og privat kapital. Og ikke minst er det inspirerende å se hvordan en norsk produksjonsbedrift som TOPRO Industri lykkes i et internasjonalt marked, sier Aasrud.

Kinderegg av en bedrift

Investinor er meget tilfreds med at Serendipity Partners satser videre på TOPRO Industri. Bedriften sikres en langsiktig, kapitalsterk og meget kompetent hovedeier, samtidig som det gir kontinuitet i en fase hvor nye eiere kommer inn. Partene er enige om ikke å oppgi salgssum.

– Investinor er statens fremste virkemiddel for å utløse sårt tiltrengt privat kapital, som er en forutsetning for å skape arbeidsplasser over hele landet, øke eksporten fra fastlandet og fremme bærekraftige løsninger. TOPRO Industri er et kinderegg av en bedrift som lykkes med alle tre tingene på en gang, sier Wrede-Holm.

– Investinor har vært en utmerket eier i en svært spennende fase for TOPRO Industri. Investinor har ikke bare tilført oss kapital, men også kompetanse til å vokse videre. Vi takker for samarbeidet, og ser frem til å fortsette reisen sammen med Serendipity Partners, sier konsernsjef Asbjørn Eskild i TOPRO Industri.

Eksportmaskin på Gjøvik

TOPRO Industri springer ut av den kommunale attføringsbedriften Toten Produkter, som ble etablert i 1964. Mye har naturligvis endret seg siden den gang, men lokalisering på Gjøvik og tilhørigheten til Innlandet står fortsatt sterkt. Historien viser ettertrykkelig at det er mulig å skape internasjonalt ledende produksjonsbedrifter i Norge.

TOPRO Industri produserer viktige produkter for å hjelpe en aldrende befolkning med å holde seg aktive og bli boende i eget hjem lengst mulig. Dette gir store gevinster fra et samfunnsøkonomisk og velferdsperspektiv.

Betydelig investeringer og omfattende modernisering av fasilitetene på Gjøvik de siste årene har gjort det mulig å øke produksjonen her hjemme. Dette har i sin tur gitt store CO2-besparelser i transportleddet. Eksporten har økt kraftig siden Investinor kom inn på eiersiden, og utgjør ca. 75 prosent av omsetningen.

– For oss har det vært, og vil fortsatt være, viktig å sikre arbeidsplasser på Gjøvik. Vi har allerede styrket bedriftens effektivitet gjennom økt robotisering og automatisering. Det er en jobb som vil bli intensivert ytterligere i årene som kommer, sier Bodd.

Etter vel fire år som medeier selger Investinor og investeringsdirektør Thomas Wrede-Holm (t.h.) eierandelen i TOPRO Industri til managing partner Egil Bodd i Serendipity Partners. TOPRO er Europas største produsent av rullatorer og andre ganghjelpemidler, med et årlig salg på over 300 millioner kroner til mer enn 25 land.

- Dette er et flott eksempel på samarbeidet mellom offentlig og privat kapital. Og ikke minst er det inspirerende å se hvordan en norsk produksjonsbedrift som TOPRO Industri lykkes i et internasjonalt marked, sier stortingsrepresentant Rigmor Aasrud, som er innvalgt fra TOPROs valgkrets Oppland. Hun var til stede da avtalen ble annonsert i TOPROs lokaler 28. mars. Her sammen med Egil Bodd i Serendipity Partners, adm. direktør Asbjørn Eskild i TOPRO Industri og Investinors Thomas Wrede-Holm.

Kontakt oss