Investinor-selskap får millioner i EU-støtte

Publisert: 15.03.2022

Planktonic får 4,8 millioner kroner i støtte fra EU for å lage fiskefôr for torsk.

Norske små og mellomstore bedrifter leder an i EU-konkurransen Eurostars. 14 norske bedrifter står på en eksklusiv liste over prosjekter som får støtte.

Blant dem finner vi Planktonic. Bedriften, som Investinor har støttet siden 2015, utvikler levende fiskefôr til den globale oppdrettsindustrien.

Dette er ikke første gang, men faktisk tredje gang trondheimsbedriften tildeles EU-støtte. Totalt har bedriften hanket inn over 40 millioner kroner i midler fra EU.

—Veldig fornøyd med det! sier daglig leder Rune Husby.

EU-finansiering ukjent for vekstbedrifter

Investeringsdirektør Pål Breiland i Investinor påpeker at EU kan være en viktig kapitalkilde for norske oppstartsbedrifter. Likevel kjenner mange ikke til ordningene.

I Planktonics tilfelle får bedriften ca. 4,8 millioner kroner i direkte støtte fra EU og Forskningsrådet. Videre håper bedriften å delta i Skattefunn-ordningen, slik at samlet tilskudd kan komme opp i 6,8 millioner kroner de neste årene.

—Vi oppfordrer alltid våre porteføljebedrifter til å søke offentlige tilskuddsordninger der det er mulig. Mange er ikke klar over mulighetene som ligger i EU-systemet, sier Breiland.

Norge på EU-toppen

Kampen om EU-pengene er imidlertid hard.

I 2021 kom det inn 432 søknader til Eurostars-konkurransen. Drøyt 100 fikk finansiering. 14 av disse var norske.

—At norske bedrifter gjør det så godt i Eurostars, viser at de konkurrerer på internasjonalt toppnivå. Det er svært godt nytt i en tid hvor vi trenger forskning og innovasjon for å skape nye arbeidsplasser, sier Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering i Forskningsrådet i en melding.

Forskningsrådet støtter bedriftene som deltar i Eurostars med opptil 50 prosent av utgiftene til industriell forskning og utvikling. Prosjektene som får støtte, skal resultere i konkrete varer eller tjenester som skal raskt ut på markedet.

Banebrytende innovasjon, globalt marked

For Planktonics del er det snakk om å lage en såkalt protokoll for startfôr til torsk. Partnere i «EarlyCod»-prosjektet er den portugisiske fôrprodusenten Sparos og forskningsinstitusjonen CIIMAR.

—Et tilskudd som dette gir oss mulighet til å komme raskere til markedet med nye produkter, sier Husby.

Planktonic ble stiftet i 2008 av Nils Egil Tokle og Håvard Aakerøy. Sammen oppdaget de hvordan rur – de små krepsedyrene som lever i spisse skall på steiner og svaberg – kan løse en flaskehals i oppdrettsnæringen.

Ved å bruke rur-larvene kan bedriften levere levende, marint plankton som fiskefôr i industriell skala. Rur-larvene høstes og fryses ned. Alt oppdretteren trenger å gjøre, er å tine larvene i sjøvann, slik at de gjenopptar svømmingen og blir føde for fisken i oppdrettstanken.

EU-juryen berømmer Planktonics for å ha utviklet en banebrytende innovasjon som har et globalt marked og betydelig effektivt.

Planktonic har utviklet en teknikk for å fryse ned levende larver som denne ...

... til pellets som dette. Alt oppdretteren trenger å gjøre, er å tine pelletsen i sjøvann, slik at larvene klekker og blir føde for fisken i oppdrettstanken. Foto: Planktonic

Planktonic ble stiftet i 2008 av Nils Egil Tokle og Håvard Aakerøy. Sammen oppdaget de hvordan rur – de små krepsedyrene som lever i spisse skall på steiner og svaberg – kan løse en flaskehals i oppdrettsnæringen. Foto: Planktonic

Pål Breiland

–Mange oppstartsbedrifter er ikke klar over mulighetene som ligger i EU-systemet, sier investeringsdirektør Pål Breiland i Investinor. Foto: Henrik Fjørtoft

Vil du vite mer om EU-finansiering for bedrifter?

Vi gir råd på veien. Kontakt investeringsdirektør Christian Wolff-Skjelbred eller din nåværende Investinor-kontakt for mer informasjon. Kontaktinformasjon finner du her: www.investinor.no/team

Kontakt oss