Investinor skal forvalte norsk bidrag til nytt NATO-fond

Publisert: 07.10.2022

Regjeringen ber Investinor forvalte Norges bidrag til NATOs nye innovasjonsfond.

På NATO-toppmøtet i juni 2022 ble NATOs innovasjonsfond lansert. Som en av 22 allierte sluttet Norge seg til fondet, med forbehold om Stortingets samtykke.

Innovasjonsfondet vil få en total størrelse på 1 mrd. euro over 15 år fra 2023. Den norske andelen vil bli på om lag 37 mill. euro, cirka 386 mill. kroner med dagens kurs.

I statsbudsjettet, som ble lagt frem torsdag, foreslår regjeringen at Investinor skal stå for den nasjonale oppfølgingen av fondet. Oppdraget skjer på vegne av Forsvarsdepartementet.

—Vi tar dette som en tillitserklæring og anerkjennelse av vår forvalterkompetanse. I en tid preget av geopolitisk uro er dette en viktig oppgave som vi ser frem til å ta fatt på. Norsk deltakelse i fondet kan i tillegg ha stor verdi for høyteknologisk norsk næringsliv, sier fung. administrerende direktør Ann-Tove Kongsnes i Investinor.

Verdens første i sitt slag

Fondet omtales som verdens første flerstatlige venturekapitalfond.

Fondet, som vil bli registrert i Luxembourg, er under oppbygging. Fondet skal investere i teknologier med både sivilt og militært bruksområde, såkalt «dual-purpose technologies».

Fondet skal investere i oppstartsbedrifter innenfor muliggjørende teknologier som primært retter seg mot kommersielle markeder. Muliggjørende teknologier omfatter blant annet kunstig intelligens, autonomi og stordata. Dette er teknologier med stort potensiale for militær bruk, men som ofte utvikles av næringsaktører utenfor den tradisjonelle forsvarsindustrien.

Forsvarsdepartementet påpeker at norsk høyteknologisk næringsliv står sterkt på flere av disse områdene. Norsk deltakelse i fondet gir norske bedrifter muligheter for kapitaltilgang i tidlig fase. Norsk deltakelse har videre som formål å styrke sivilt-militært teknologisamarbeid og utvikling av teknologi.

Styrker Investinor med frisk kapital

I tillegg til forvaltningen av NATO-fondet vil regjeringen overføre ytterligere 150 millioner kroner til Investinor i årets statsbudsjett.

142 millioner kroner øremerkes vårt nye fonds- og matchemandat. Dette mandatet ble opprettet så sent som i 2020, og kan allerede vise til gode resultater.

—I et stramt statsbudsjett er vi tilfreds med at regjeringen prioriterer morgendagens næringsliv. Høy usikkerhet og krevende markedsforhold gjør at behovet for kapital til lovende bedrifter i tidligfase er stort, sier Kongsnes.

 

Statsminister Jonas Gahr Støre og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i samtale under signeringsseremonien på Madrid-toppmøtet i juni. Foto: SMK

—En tillitserklæring og anerkjennelse av vår forvalterkompetanse, sier fung. adm. direktør Ann-Tove Kongsnes i Investinor om det viktige oppdraget.

Kontakt oss