Investinor største aksjonær når Skagerak Maturo V henter 300 millioner kroner

Publisert: 01.07.2020

Investinor, KLP, Sparebankstiftelsen DNB, Sørlandets Kompetansefond og Skeie Technology er blant aksjonærene som har tegnet seg i Skagerak Maturos nye venturefond. Målet er å hente totalt 500 millioner kroner til Skagerak Maturo Fond V i løpet av året.

– I en krevende tid for kapitalinnhenting har vi fått med oss gode, langsiktige og kapitalsterke eiere. Det viser at vår investeringsfilosofi og kunnskap om ESG treffer markedet. Vi jobber nå videre med en andre closing, og har som mål å hente totalt 500 millioner kroner, sier managing partner Erik Tønnesen i Skagerak Maturo.

Investinor går inn med 25% av kapitalen i første investeringsrunde og blir dermed den største enkeltaksjonæren.

– Mange spennende teknologiselskaper står nå i en krevende situasjon. Derfor er det viktig at markedet har kapital tilgjengelig for å bygge nye vekstselskaper og sikre fremtidens næringsliv. Investinor har i de seneste årene bygd opp et velfungerende system for å investere i norske vekst- og gründerselskaper. Derfor kan vi nå raskt og motsyklisk gå inn å investere kapital i gode bedrifter og fond, på en hensiktsmessig måte. Vi er også imponert over hva Skagerak Maturo har fått til de siste årene, og har stor tro på teamet og deres investeringsfilosofi, sier Terje Eidesmo, administrerende direktør i Investinor.

Ola Smeby, ansvarlig for investeringsprosessen for Investinor, påpeker at dette også, historisk sett, er et godt tidspunkt for å gå inn i denne typen fond.

– Dette er veldig spennende, og historikk viser at fond opprettet i eller omkring økonomiske kriser gir bedre avkastning enn fond etablert i en oppgangskonjunktur. Derfor er det også svært god timing å få på plass et slikt fond nå, rent avkastningsmessig, i tillegg til at gode bedrifter nå trenger å se at kapitalen finnes der ute, sier Smeby.

KLP og Sparebankstiftelsen DNB går inn med 10 prosent hver av fondet.

-Investeringen i Skagerak Maturos nye fond er en del av vår strategi om å bidra til ny vekst i norsk næringsliv. Samtidig  tror vi at det vil levere en avkastning som er attraktivt for pensjonsmidlene KLP investerer. Det er viktig å være en systematisk og langsiktig investor, og på den måten bidra til videre vekst i et økosystem som vil være viktig for fremtiden», sier KLPs strategiske direktør for aktivaallokering, Harald Koch-Hagen.

Skagerak Maturo er et helnorsk fond med hovedkontor i Kristiansand med tilstedeværelse på Hamar, Oslo og Grenland. Skagerak har de siste årene vokst til en av de største frittstående aktørene i det norske venture-markedet. Siden oppstarten i 2006 har teamet bygd opp mer enn 30 deeptech- og SaaS-selskaper med banebrytende teknologier, fokus er på  megatrender som klimaendringer, ressursknapphet og demografiske endringer. Med Fond V ønsker Skagerak å satse på tidlig venture fase og serie A-investeringer i selskap med fokus på ESG og «impact».

–  Vi har videreutviklet vårt verktøy for å investere i ESG-selskaper, blant annet gjennom å kvantifisere og konkretisere hvordan positive samfunnseffekter skalerer med forretningsmodellen og hvordan vi måler status og utvikling innen ESG i våre porteføljebedrifter. Med dette bakteppet ser vi frem til å investere i mange nye vekstselskapet, sier Tønnesen.

 
Kontakt oss