Investinor tilføres nye 500 millioner

Publisert: 30.04.2013

Regjeringen vil i Revidert nasjonalbudsjett overføre 500 millioner kroner til Investinor som er øremerket investeringer i norsk skogindustri.

Dette opplyste Regjeringen på en pressekonferanse i Oslo mandag 29. april.

Investinors investeringsmandat og øvrige politiske føringer endres ikke.

— Dette er en tillitserklæring fra eieren vår, sier Geir Ove Kjesbu, administrerende direktør i Investinor.

Hvordan skal Investinor forvalte disse pengene?
— Vi kjenner foreløpig ikke alle detaljene i dette, men det vi kan si er at Investinor nå må få tid til å sette seg grundig inn det nye oppdraget vi får fra eieren. Vi må bygge opp kompetanse på skogindustrien, vurdere hva som er mulig og hvordan vi skal gjøre dette på en måte som skaper høyest mulig avkastning. Investeringsmandatet for Investinor ligger fast, og jeg minner om at Investinor blir målt på langsiktig avkastning.

Hvor fort kan de 500 millioner kronene bli satt i arbeid i skogindustrien?
─ Stortinet vedtar Revidert nasjonalbudsjett i juni. Hvor fort disse pengene så blir satt i arbeid er i stor grad opp til skogindustrien selv. Industrien må presentere forretningsmodeller som Investinor og medinvestorene våre kan investere i.

Kjesbu er opptatt av at skogindustrien og næringens interesseorganisasjoner må ha realistiske forventninger til Investinor.

─ Vi kommer til å invitere dem til dialog med i tiden fremover, for å spre kunnskap om Investinor og konsekvensene av at vi investerer på kommersielle vilkår, sammen med private medinvestorer, sier han.

Er det i det hele tatt mulig å gjøre lønnsomme investeringer i skogindustrien?
─ Det kan godt hende at det er mulig å gjøre gode investeringer i norsk skogindustri, dersom man er tålmodig og gjør dette på riktig måte, men som sagt: Dette vet vi for lite om ennå til å kunne si noe bastant. Investinor skal i hvert fall gjøre det vi kan, men samtidig må industrien forstå at det er mye vi har begrensede muligheter til gjøre noe med – tilgang på medinvestorer for eksempel.

Les dagens kommentar i Adresseavisen

Kontakt oss