Investinor ut av Metallkraft

Publisert: 08.08.2012

Investinor har solgt alle sine aksjer i Metallkraft AS til venturefondet Capricorn Cleantech Fund NV, som forvaltes av belgiske Capricorn Venture Partners.

Investinor investerte første gang i Kristiansand-selskapet Metallkraft AS i juni 2009, og har siden vært med på tre oppfølgingsinvesteringer i selskapet.

Før salget hadde Investinor investert til sammen 78,3 millioner kroner i Metallkraft i form av egenkapital og lån, og eide 14,2 prosent av selskapet.

Kundene flytter
Metallkraft resirkulerer sagevæske (spesialavfall) for solindustrien, og de siste årene har norsk solkraftindustri vært gjennom en kraftig nedbygging.

Den største aktøren REC har lagt ned sine fabrikker i Norge, og Metallkraft mistet sin eneste kunde i hjemmemarkedet, Norsun i Kristiansand, da dette selskapet tok i bruk annen teknologi for silisiumsaging.

— Markedet for virksomheten forsvinner ut av Norge, og Metallkraft er for alle praktiske formål blitt Singapore-selskap. Det er derfor best for alle parter at Investinor nå overlater den videre utviklingen av Metallkraft til andre eiere, sier administrerende direktør i Investinor Geir Ove Kjesbu.

Gode eiere overtar
Etter at Investinor nå selger seg ut av Metallkraft, er Capricorn Cleantech Fund NV og investeringsselskapet Climate Change Capital de største og dominerende eierne i selskapet.

Climate Change Capital er et investerings- og rådgivingsselskap som spesialiserer seg på miljø- og klimavennlige forretningsmodeller. Selskapet er lokalisert i London og Beijing og forvaltet ved siste årsskifte 1,4 milliarder dollar.

— Vi overlater Metallkraft til dyktige eiere som har de beste forutsetninger for å ta selskapet videre. Capricorn og Climate Change Capital kjenner solkraftindustrien godt og har et stort nettverk i Asia, sier Kjesbu.

— Vi tror fortsatt på Metallkraft
Investeringen i Metallkraft har ikke svart til Investinors forventninger. Verdiutviklingen for selskapet er blitt påvirket av de utfordringene som hele den globale solindustrien har møtt de siste årene; overkapasitet, prispress og fallende etterspørsel, samtidig som Metallkraft mislyktes med sin satsing i Kina.

— Investinor mener fortsatt at den norskutviklede resirkuleringsteknologien som Metallkraft besitter vil bidra til å redusere kostnader og gi store gevinster for solindustrien. Metallkraft kommer til å ta en posisjon i markedet, og dette markedet vil være i Asia, sier Geir Ove Kjesbu.

Investinor har sikret seg rettigheter til en andel av de verdiene Metallkraft skaper i fremtiden. Dersom Capricorn selger aksjer i Metallkraft, har Investinor krav på en andel av fortjenesten fra dette salget.

Fortsetter å investere
Siden oppstarten i 2009 har Investinor investert i 30 norske tidligfasebedrifter. Tre av dem er solgt hittil, og Investinor forvalter nå en portefølje på 27 selskap.

Etter at Investinor ble tilført nye 1,5 milliarder kroner i 2012, har selskapet finansielle muskler til å fortsette å gjøre nyinvesteringer i fremtidens norske eksportbedrifter. Det er derfor grunn til å forvente at antallet selskap i porteføljen vil øke videre i 2012.

Mer informasjon om Metallkraft

Metallkrafts hjemmside: www.metallkraft.com

Capricorn Venture Partners hjemmeside: http://www.capricorn.be/

Hjemmesiden til Climate Change Capital

Kontakt oss