Investinor utvider verktøykassen!

Publisert: 08.04.2020

Investinor tilføres 1 milliard kroner i ekstra investeringskapital som en del av regjeringens krisepakke til norske oppstarts- og vekstselskaper. Dette er et tillegg til de allerede tildelte MNOK 142 til fonds- og matcheinvesteringer som ble bevilget i desember 2019. Investinor har med dette komplettert verktøykassen for å bistå gründere og vekstselskap med kapital, kompetanse og nettverk.

På kommersielle vilkår skal Investinor fremme økt samlet verdiskaping og omstilling av norsk næringsliv gjennom å bedre markedet for presåkorn-, såkorn- og venturekapital i Norge. Investinor har nå, i tillegg til direkteinvesteringer, mulighet til å investere i fond (såkorn og venture), matcheinvestere sammen med private investorer i såkorn- og venturefase selskap samt gjøre presåkorninvesteringer. Investinor har mål om markedsmessig avkastning på alle investeringer.

Våre investeringsverktøy er beskrevet i mer detalj under Investeringspraksis. Ved henvendelser kontakt Investinor på post@investinor.no (merk henvendelsen med presåkorn, matching eller fond).

Kontakt oss