Investinors høringsinnspill til Kapitaltilgangsutvalget

Publisert: 29.08.2018

På oppdrag fra regjeringen har Kapitaltilgangsutvalget avgitt en vurdering av kapitaltilgangen i det norske næringslivet, herunder om koblingen mellom kapitalsøkerne og kapitaleierne kan bli mer effektiv, gjennom utredningen «NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital».

Som høringsinstans har Investinor avgitt eget høringsinnspill til Nærings- og fiskeridepartementet. Innspillet fokuserer på de områdene som berører Investinor og kapitaltilgang i tidlige faser.

Investinors høringsinnspill kan lastes ned her.

Kontakt oss