Kompetent og aktiv eierskapsutøvelse

Publisert: 21.10.2020

Globale utfordringer krever nye løsninger, og nye løsninger gir attraktive investeringsmuligheter. Våre direkte og indirekte investeringer bidrar til innovasjon, nye arbeidsplasser og verdiskapning  

Kunnskap er en forutsetning for aktiv eierskapsutøvelse. Investinor er en krevende eier som med kompetanse og integritet våger å utfordre for å sikre bærekraftig verdiskaping.  

  1. Gjennom ansvarlig investeringspraksis og aktivt eierskap er vi en pådriver i omstillingen til et mer bærekraftig norsk næringsliv  
  2. Med vår kompetanse, kapital og vårt nettverk legger vi kraft bak vår visjon om å bygge morgendagens næringsliv 

Kontaktpersoner

Linn Hege Aune

+47 928 37 719

Send epost

Kontakt oss