Krevende energimarked gir vekst for Shoreline

Publisert: 10.03.2023

Porteføljeselskapet Shoreline utvikler it-løsninger for havvindindustrien. Det gir medvind for Stavanger-selskapet.

Selskapet utvikler en simuleringsplattform for bygging og drift som skal sette fart i prosjekt for utvinning av havvind, i en tid hvor verden skriker etter alternative energikilder.

Verktøyet deres er allerede tatt i bruk av kunder over store deler av verden, og antallet ansatte er mangedoblet på få år.  

Grønn gründer

-Kraftmarkedet viser at det er kjempebehov for havvind. Det er helt klart at energimangelen vi opplever i dag må løses med grønn energi. Da er det veldig fint at Shoreline kan bidra til at vi beveger oss i riktig retning, sier administrerende direktør og gründer Ole-Erik Endrerud. 

Shoreline har utviklet en løsning som lar den globale vindindustrien skalere bærekraftig energi raskt og effektivt. I en situasjon hvor verden skriker etter energi, er en løsning som kan effektivisere produksjonen av fornybar havvind svært etterlengtet. 

-Vi har i lang tid sett for oss en verden hvor mindre tid og ressurser er nødvendig for å designe, konstruere og drifte bærekraftige, rene og fornybare kraftverk. Nå har vi endelig kommet dit, sier gründeren. 

Endrerud har klokkertro på det grønne skiftet, og mener at det er entreprenørskap som er løsningen. Han er tydelig på at det er bærekraftige løsninger som er satsningsområdet.  

 -Vind er et kjerneområde for oss. Det popper opp nye vindparker over hele verden. De som mener vi fremdeles skal satse fossilt lever i fortiden, sier han.

Muliggjør omstilling  

Shoreline er et av flere selskaper i Investinors portefølje som forsøker å få fornybar energi til å skyte fart. Et annet eksempel er Heimdall Power, som lar kraftselskaper utnytte kapasiteten i høyspentnettet på en bedre måte. 

-Nyskapende selskap som Shoreline er med på å muliggjøre en omstilling mot et grønnere og mer bærekraftig næringsliv, sier investeringsdirektør Thomas Wrede-Holm i Investinor.   

-Shorelines unike løsning bidrar til å effektivisere vindparkene noe som fører til at vi i sum får hentet ut mer grønn energi, legger han til. 

Et skrikende behov i markedet

Endrerud fikk ideen under doktorgradsstudiene. Behovet for et enhetlig verktøy i et marked som benyttet både penn, papir og lokale excelark viste seg å være så stort, at han bestemte seg for å starte et eget selskap. Resten er historie. Produktet han har utviklet, er et helhetlig porteføljestyringsverktøy til bruk i havvindindustrien.  

-Selskapet vårt tilbyr prosjektstyring i hele prosjektets livsfase. Verktøyet er en skybasert programvareløsning som optimaliserer både planlegging, utbygging og drift ved bruk av intelligent simuleringsteknologi. Vi har utviklet en algoritme som er unik, den kan optimalisere på mange ulike parameter, og på denne måten være nyttig i mange ulike næringer, forklarer Endrerud. 

Flere investorer så tidlig potensialet i caset, og Shoreline har i dag sterke navn som The Ecosystem Integrity Fund (EIF), BlueBear Capital, Ingenious og Allience Venture på eiersiden.  

Kaprer storkunder

På kundelisten står flere av de ledende energiaktørene i verden, deriblant Equinor, Ørsted, Vestas og Vattenfall her i Skandinavia. Shoreline har lenge hatt en god kundebase, men opplever nå eksplosiv vekst.  

-I lang tid har vi hatt hundrevis av brukere, men nå snakker vi straks om tusenvis, sier Endrerud.  

-Årsaken til dette er at vi nå går over i en fase hvor vårt produkt brukes mer og mer i operativ drift, og da ser vi at brukerne strømmer inn. Det er veldig gøy! 

Endrerud er spesielt fornøyd med at de i løpet av året har fått vist at de kan spille ball med de virkelig store. 

-Med de kundene vi har kapret nå, har vi fått vist vårt potensiale. Vi har blitt et selskap som virkelig utfordrer de store og etablerte aktørene. Det er det veldig moro å se at vi har lyktes med! sier gründeren.

Vokser hurtig

Det er ikke bare på kundesiden at selskapet vokser. Så langt teller selskapet 45 ansatte, men også internt økes antall ansatte for å kunne håndtere veksten selskapet for tiden opplever. 

-Vi har kunder over hele verden, og merker at Shoreline trenger lokal tilstedeværelse der kundene våre er, enten det er i Amerika eller Asia. Hittil i år har vi doblet antall ansatte, sier Shoreline-gründeren. 

Les mer om selskapet på deres hjemmeside:
https://shoreline.no/

Shoreline utvikler verktøy for å styre havvindprosjekter. På kundelisten står flere av de ledende vindkraftaktørene i verden, deriblant Equinor, Ørsted, Vestas og Vattenfall her i Skandinavia. Foto: Nicholas Doherty/Unsplash

-Nyskapende selskap som Shoreline er med på å muliggjøre en omstilling mot et grønnere og mer bærekraftig næringsliv, sier investeringsdirektør Thomas Wrede-Holm i Investinor, som er ansvarlig for investeringen i Shoreline.

Shorelines tilbyr et såkalt helhetlig porteføljestyringsverktøy for havvindindustrien.   Den skybaserte programvareløsningen optimaliserer planlegging, utbygging og drift ved bruk av intelligent simuleringsteknologi. Her demonstreres produktet hos en kunde i Danmark. Foto: Shoreline

Kontakt oss