Lederskifte i Investinor AS

Publisert: 30.03.2016

Styret i Investinor og Geir Ove Kjesbu har sammen besluttet at Kjesbu fratrer sin stilling som administrerende direktør i selskapet.

Finansdirektør Tor Helmersen er inntil videre konstituert som administrerende direktør i selskapet.

─ Styret og Geir Ove Kjesbu er enige om at tiden, etter snart åtte år i rollen, er kommet for et lederskifte i Investinor.  Selskapet har vært ledet av Kjesbu siden etableringen i 2008, og har i perioden gått fra å være en visjon til å bli et respektert fagmiljø. Styret vil takke Geir Ove Kjesbu for viktige bidrag med å bygge opp Investinor som en markert og svært viktig aktør i det norske markedet for risikokapitalinvesteringer rettet mot norske vekstselskap, sier styreleder i Investinor Thomas Falck.

─ Det har vært helt fantastisk å få muligheten til å bygge opp og lede et så spennende og viktig selskap sammen med gode og dedikerte kolleger, sier Geir Ove Kjesbu.

─ Lederskiftet i Investinor får ingen konsekvenser for Investinors porteføljebedrifter, medinvestorer og øvrige interessenter. Selskapets strategi ligger fast, virksomheten fortsetter som før, basert på den posisjon og strukturkapital (metodikk, prosedyrer etc.) vi har bygd opp siden 2008, sier finansdirektør i Investinor Tor Helmersen.

Investinor hadde god resultatutvikling i 2015: Resultat før skatt utgjorde 60 millioner kroner. Forøvrig utgjorde netto fortjeneste ved salg av selskaper 91 millioner kroner.

Styret i Investinor har igangsatt søk etter Geir Ove Kjesbus etterfølger som toppleder i Investinor.

Ved spørsmål, kontakt:

Styreleder Thomas Falck: + 47 474 00 520

Geir Ove Kjesbu: +47 905 59 404

Tor Helmersen: +47 930 69 566

Kontakt oss